Политика по отношение на личната информация в приложението Teledoc

Политика по отношение на личната информация в приложението Teledoc

Съдържание

1)        Юридическа информация в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

2)        Обработка на данни от приложението myTeleDoc (наричано по-долу приложението/ апликацията)

3)        Контакт с Teledoc

4)        Криптиране

5)        Защита срещу искове и претенции

6)        Права на субектите на данни 

7)        Пренос и предаване на лични данни

8)        Проследяване  в рамките на приложението

9)        SSL (Secure Socket Layer) кодиране

10)      Промени или добавки

1) Юридическа информация в съответствие с GDPR

а) Информация по чл. 13 от GDPR

Чрез тази декларация за защита на данните TELEDOC би искал да информира потребителите на приложението myTeleDoc APP (наричани по-долу „потребители“) за вида, обхвата и целта на обработваните лични данни

Термините, използвани в тази декларация, се основават на определенията в чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR).

б) Отговорност съгласно чл. 24 от GDPR:

Teledoc Holding GmbH 

(наричано по-нататък в текста „TELEDOC“, „ние“ или „отговорното лице“)

Absberggasse 31/10

1010 Vienna

в) Длъжностно лице по защита на данните в съответствие с чл. 37 ff от GDPR

TELEDOC е частна фирма. За да защитим Вашите данни, назначихме следния служител по защита на данните:

Mr. Ronald Kopeky

KOMDAT data protection GmbH

Linzerstrasse 74

4614 Marchtrenk

Phone: +43 / 7243 / 54300

www.komdat.at

datenschutz@komdat.at

2) Обработка на данни от приложението myTeleDoc (наричано по-долу „приложението/ апликацията“)

Приложението обработва широк спектър лични данни. Настоящият раздел обяснява целите, сроковете и юридическите основания.

Вие приемате и се съгласявате, че при предоставянето на телемедицински услуги Teledoc осигурява единствено техническата инфраструктура, но не и каквито и да било медицински услуги. По отношение на лечението комуникацията е изключително между Вас и лекуващия лекар или клиника. Отговорността за обработваните лични данни носите единствено Вие и лекуващият лекар или лекуващата клиника.

В допълнение към очевидните лични данни, на заден план се обработват данните за използване (IP адрес, информация за вход, информация за операционната система, информация за дата и час, език, тип на използваното устройство, информация за връзка). С инсталирането на ПРИЛОЖЕНИЕТО Вие се съгласявате, че не е възможно да използвате апликацията без тези данни.

Освен това, Teledoc обработва информация за използването на нашите услуги, напр. информация за уговорени часове за консултация, продължителност на лечението, лекуващ лекар или клиника и време за изчакване.

а) Регистрация 

В процеса на регистрация трябва да бъдат предоставени следните данни:

•  Собствено и фамилно име

•  Дата на раждане

•  Пол

•  Имейл адрес

•    Лична парола

На посочения по време на регистрацията имейл адрес ще бъде изпратен код за потвърждение, който следва да бъде въведен в приложението. След това Вашият акаунт ще бъде отключен и активиран.

б) Управление на профила

Имате възможност да управлявате личния си профил самостоятелно и свободно. В него можете да въведете допълнителни лични данни, например:

· Адрес, на който живеете

• Град

• Държава,

както и медицински подробности като:

• Алергии

• Съществуващи заболявания

• Носите ли очила

• Пушач ли сте

• Страдате ли от диабет

• Да въведете друга допълнителна информация.

Цялата тази информация се обработва като част от функцията „Преглед на профила“, като се анализира и съхранява от Teledoc за периода, докато акаунтът Ви е активен. Подчертаваме, че описаната информация може да бъде предоставена и на лекуващия лекар или клиника и да бъде обработвана от тях. С безусловното си съгласие Вие потвърждавате, че сроковете за съхранение се основават на правните разпоредби на държавата, в която е проведено лечението и Teledoc няма влияние върху това.

Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето изразено съгласие в съответствие с член 6, параграф 1 (a) от GDPR и изпълнение на договор в съответствие с член 6, параграф 1, (b) от GDPR.

в) Уговаряне на час за консултация

С функцията „Запазете час“ можете да въвеждате лични бележки и да прикачвате документи. Бихме искали да отбележим, че други лични данни, както и лични данни от специални категории по смисъла на чл. 9, ал. 1 от GDPR може да се обработва тук. Вие се съгласявате, че Teledoc не носи никаква отговорност за такива данни, като срещу компанията няма да бъдат повдигани подобен тип искове. Поради криптираното предаване на данни и криптираното съхранение, Teledoc никога няма достъп до тази информация.

Цялата информация, обхваната от функцията „Запазете час“, се обработва и трябва да се съхранява от Teledoc в продължение на 7 години от последното взаимодействие. След това данните се изтриват автоматично съгласно закона. Бихме искали да отбележим, че описаната информация също ще бъде предадена на лекуващия Ви лекар или клиника и ще бъде обработвана от тях. Чрез потвърждаване на условията Вие се съгласявате неотменимо, че периодите на съхранение на данни се базират на законовите разпоредби на държавата, в която е проведено лечението и Teledoc няма влияние върху това.

Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето изразено съгласие в съответствие с член 6, ал. 1 (a) от GDPR и изпълнение на договор в съответствие с член 6, ал. 1, (b) от GDPR.

г) Бърза помощ 24 ч. на ден, 7 дни седмично

Чрез функцията „Обадете се на семеен лекар/ бърза помощ 24/7“ ще бъдете свързани с лекар, след като изберете клиника. В контекста на тази гласова комуникация по-нататъшно предоставяне на други лични данни, както и такива от специални категории по смисъла на чл. 9, ал. 1 от GDPR може да се обработват тук. Вие се съгласявате, че Teledoc не носи никаква отговорност за такива данни, като срещу компанията няма да бъдат повдигани подобен тип искове. Поради криптираното предаване на данни и криптираното съхранение, Teledoc като компания и нейните служители никога нямат достъп до тази информация.

Цялата информация, част от функцията „Обадете се на семеен лекар/ бърза помощ 24/7“, се обработва и трябва да се съхранява от Teledoc в продължение на 7 години от последното взаимодействие. След това данните се изтриват автоматично съгласно със закона. Бихме искали да отбележим, че описаната информация също ще бъде предадена на лекуващия Ви лекар или клиника и ще бъде обработвана от тях. Чрез потвърждаване на условията Вие се съгласявате неотменимо, че периодите на съхранение на данни се базират на законовите разпоредби на държавата, в която е проведено лечението и Teledoc няма влияние върху това.

Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето изразено съгласие в съответствие с член 6, параграф 1 (a) от GDPR и изпълнение на договор в съответствие с член 6, параграф 1, (b) от GDPR.

д) Посещения и документи

Тук можете да прегледате проведените обаждания и да видите историята на консултациите. Освен това можете сами да управлявате качената информация.

Ако бъде въведена допълнителна информация, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Teledoc не носи никаква отговорност за такива данни, като срещу компанията няма да бъдат повдигани подобен тип искове. Поради криптираното предаване на данни и криптираното съхранение, Teledoc като компания и нейните служители никога нямат достъп до тази информация.

Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето изразено съгласие в съответствие с член 6, ал. 1 (a) от GDPR и изпълнение на договор в съответствие с член 6, ал. 1 (b) от GDPR.

3)    Контакт с Teledoc

Можете да изпращате запитвания, предложения и заявки до Teledoc по имейл.

Вие потвърждавате, че Teledoc ще анализира предадената информация с цел обработка или отговор на вашата заявка.

Обработката се извършва въз основа на Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, (a) от GDPR и нашите законни интереси в съответствие с член 6, ал. 1 (f) от GDPR. Цялата предадена информация ще бъде изтрита от Teledoc в съответствие със закона след изтичане на приложимите законови срокове за съхранение.

4)    Криптиране 

Цялата съхранявана в здравния картон информация е кодирана (AES-256) както на ниво сървър, така и на ниво база данни и е защитена срещу достъп и преглед от неупълномощени лица.

5)    Защита срещу искове и претенции

Освен това Teledoc може да обработва Вашите лични данни при необходимост за изпълнение на правно задължение в съответствие с член 6, ал. 1 (с) от GDPR или в съответствие с член 9, ал. 2 (f) от GDPR за потвърждаване, упражняване или защита от правни искове или в случай на юридически действия в съда.

6)    Права на субектите на данни 

Имате цялостни права съгласно Общия регламент за защита на данните, като например:

• Право на информация (чл. 15 от GDPR)

• Право на поправка (чл. 16 от GDPR)

• Право на изтриване (чл. 17 от GDPR)

• Право на ограничаване на обработката (чл. 18 от GDPR)

• Право на пренос на данни (чл. 20 от GDPR) 

• Право на възражение (чл. 21 от GDPR)

• Право на оттегляне на съгласие (чл. 7, ал. 3 от GDPR)

• Право на обжалване (чл. 77 от GDPR)

За да упражните правата си, моля свържете се

• по имейл на: datenschutz@teledoc.global *

*Моля, приложете официално копие на личната си карта.

Не можем да обработваме заявки за субекти на данни без предварителна успешна идентификация. Затова ви молим да подкрепите процеса на установяване на самоличността по съответния начин.

Ако стигнете до извода, че обработването на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на данните или правата Ви за защита на данните са били нарушени по някакъв начин, можете да се отнесете до надзорния орган. В Австрия това е органът за защита на данните Österreichische Datenschutzbehörde, с адрес  Wickenburggasse 8, 1080 Виена. Извън територията на Австрия – съответният орган за защита на данните.

7)    Пренос и предаване на лични данни

а) Пренос на данни към трети страни

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни за цели, различни от изброените по-долу.

Ние предоставяме Вашите лични данни на трети страни само ако:

• Вие сте дали изричното си съгласие в съответствие с член 6, ал. 1 (a) от GDPR,

• Разкриването на информация по чл. 6, ал. 1 (f) от GDPR е необходимо с цел защита на оперативните интереси и отстояване, упражняване или защита при юридически искове и няма причина да се предполага, че имате по-висш легитимен интерес да не разкривате Вашите данни,

• В случай, че има законово задължение за разкриване съгласно член 6, ал. 1 (c) от GDPR, и

• Това е законово допустимо и се изисква за обработката на договорни отношения с вас в съответствие с член 6, ал. 1 (b) от GDPR.

Администраторът може да споделя Вашите лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име в съответствие с нашите инструкции.

Администраторът може също да сподели Ваша лична информация с нашите свързани компании и партньори.

В допълнение, администраторът може да разкрие Ваша лична информация, ако сме длъжни да направим това според закон, наредба или изискване от регулаторен орган, или ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансова загуба.

Администраторът си запазва правото да пренася съхраняваната за Вас лична информация, в случай, че продадем или прехвърлим целия или част от нашия бизнес или активи (включително в случай на реорганизация, прекратяване или ликвидация).

б) Пренос на данни

Администраторът може също да прехвърли Вашите лични данни в страни, различни от страната, където първоначално е събрана информацията. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили личната си информация. Ако прехвърлим Вашата информация в други държави, ние ще я защитим, както е описано в тази Политика за поверителност и такива прехвърляния ще се уреждат от приложимото законодателство.

Държавите, в които прехвърляме личните данни, се намират

• в рамките на Европейския съюз или

• извън Европейския съюз.

Ако прехвърляме лични данни от Европейския съюз към държави или международни организации извън него, прехвърлянето се извършва въз основа на адекватно решение на Европейската комисия.

При липса на такова, прехвърлянето се извършва въз основа на други легитимни причини, като наличието на правно обвързващ и подлежащ на изпълнение документ между властите или публичните органи, обвързващи вътрешни правила на компанията, стандартни клаузи за защита на данните и одобрени или сертифицирани кодекси за поведение.

В изключителни случаи данните могат да се прехвърлят и на основание чл. 49 от GDPR:

• Член 49, ал. 1 (a) GDPR

 субектът на данните изрично е дал съгласието си за предлаганото предаване на данни, след като е бил информиран за свързаните с предаването възможни рискове за субекта на данните поради липсата на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции; 

• Член 49, ал.1 (b) от GDPR

предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;

• Член 49, ал.1 (с) от GDPR

предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице.

8)    Проследяване  в рамките на приложението

Приложението използва вътрешно проследяване, за да събира аналитични данни за продукти и с маркетингова цел. Това събиране на данни се основава на допълнително съгласие от страна на потребителя.

Като услуга се използват следните продукти:

а) Amplitude

Amplitude е услуга за анализ, предоставяна от Amplitude Inc. (631 Howard St 5th floor, San Francisco, CA 94105, САЩ), която се използва за анализ на поведението на потребителите. За тази цел апликацията Teledoc предава анонимна информация за потреблението от Ваша страна към сървър Amplitude. Няма предаване на данни, което позволява да се правят заключения за отделен потребител.

Правното основание за предаването е Вашето съгласие в съответствие с член 6, ал. 1 (a) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си за проследяване по всяко време в настройките на приложението.

б) Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от компанията Google Inc. (наричана по-долу: Google). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, т.е. текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Информацията, генерирана от бисквитките за потреблението Ви на този уебсайт, обикновено се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Поради активиране на IP анонимизация на този уебсайт обаче, вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави на Споразумението за Европейското икономическо пространствоот ЕИП. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен до сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет на оператора на уебсайта. IP адресът, предаван от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни на Google.

Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като настроите софтуера на Вашия браузър по съответния начин; бихме искали да ви посочим обаче, че в този случай може да имате затруднение в използването на всички функции на уебсайта оптимално. Освен това, можете да ограничите Google да събира и обработва данни, генерирани от бисквитки и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате приставката за деактивиране на Google Analytics от браузъра от следната връзка: Browser add-on to disable Google Analytics..

Събраните данни се обработват въз основа на Вашето съгласие в съответствие с член 6, ал. 1 (a) от GDPR.

Име на бисквитка: _ga

Цел: По подразбиране analytics.js използва бисквитката _ga за да регистрира уникален идентификатор, генериращ статистически данни за начина, по който посетителите използват уебсайта. Служи за разграничаване между посетителите на уебсайта.

Изтича: 2 години след създаване

Име на бисквитка:

Цел: Също уникален идентификатор за разграничаване между посетителите на уебсайта.

Изтича: 24 часа след създаване

Име на бисквитка: _gat_gtag_UA_<property-id>

стойност: 1

Цел:    Използва се, за да задейства честотата на постъпване на заявките и за намаляване на процента им. Ако Google Analytics се предоставя чрез Google Tag Manager, тази бисквитка получава името _dc_gtm_ <property-id>. 

Изтича: 1 минута след създаване

Име на бисквитка: AMP_TOKEN

стойност: липсва информация

Цел: Бисквитката има маркер, който може да се използва за извличане на потребителски идентификатор от услугата AMP Client ID. Други възможни стойности показват отказ, заявка или грешка.

Изтича: между 30 секунди и 1 година след създаване

Име на бисквитка:

Цел: Тази бисквитка може да се използва за проследяване на Вашето поведение в уебсайта и измерване на ефективността. Използва се да определи уникални посетители на сайта и се актуализира с прегледа на всяка страница, когато информацията се изпраща към Google Analytics. Тя получава също и уникален идентификатор, който се използва, за да осигури и валидността, и достъпността на бисквитката като допълнителна мярка за сигурност. 

Изтича: 2 години след създаване

Име на бисквитка: __utmt

стойност: 1

Цел: Подобно на _gat_gtag_UA_<property-id>, бисквитката се използва за намаляване процента на заявки.

Изтича: 10 минути след създаване

Име на бисквитка: __utmb

Цел: Тази бисквитка се използва за определяне на нови сесии. Актуализира се  всеки път, когато нови данни или информация се изпращат до Google Analytics. Тя се използва, за да открие и продължи сесия на потребителя на сайта. Всеки път, когато потребител посещава различна страница на сайта, бисквитката се актуализира и така продължава отделната сесия в 30-минутния интервал. 

Изтича: 30 минути след създаване/ актуализиране

Име на бисквитка: __utmc

Цел: Тази бисквитка се използва за задаване на нови сесии за предишни посетители, т.е. да определя дали да открие или не нова сесия за потребителя. Това е бисквитка за сесия и се съхранява само докато не затворите браузъра.

Изтича: след затваряне на браузъра

Име на бисквитка: __utmz

Стойност: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/

Цел: използва се за идентифициране на източника на трафик на нашия уебсайт. Съхранява вида на отношение, използван от потребителя, за да стигне до сайта (директен метод, референтна връзка, търсене в уебсайта или действие като реклама или имейл връзка), т.е. от мястото, където сте били насочени към нашия уебсайт. Тази бисквитка се използва, за да изчисли трафика на търсачки, рекламни кампании и навигация по страниците на сайта. 

Изтича: 6 месеца след създаване/ актуализиране

Име на бисквитка: __utmv

Стойност: не е уточнена

Цел: Бисквитката се използва за съхраняване на данни, дефинирани от потребителя. Винаги се актуализира, когато информацията се изпраща до Google Analytics.

Изтича: 2 години след създаване

в) пиксели на Facebook

Вградихме код, за да използваме Facebook пиксели на нашия уебсайт. Пикселът на Facebook е фрагмент от JavaScript код, който зарежда набор от функции, използвани от Facebook за проследяване на Вашите потребителски действия, ако сте попаднали на нашия уебсайт чрез реклами в социалната мрежа. Например, когато закупите продукт на нашия уебсайт, Facebook пикселът се задейства и съхранява Вашите действия в нашия уебсайт в една или повече бисквитки. Те позволяват Facebook да сравнява Вашите клиентски данни (като IP адрес, потребителски идентификатор) с данните във Вашия акаунт там. След това изтрива тези данни отново. Събраните данни са анонимни, ние не можем да ги преглеждаме и могат да се използват само в контекста на поставяне на реклами. Ако сте потребител на Facebook и сте включени в момента, Вашето посещение в нашия уебсайт автоматично ще бъде добавено към Вашия потребителски акаунт във Facebook.

Ние искаме да покажем нашите услуги и продукти само на онези хора, които наистина се интересуват от тях. С помощта на Facebook пиксели нашите рекламни акции могат да бъдат съобразени по-добре с Вашите желания и интереси. По този начин потребителите на Facebook (ако са разрешили персонализирана реклама) ще видят подходяща реклама. Освен това Facebook използва събраните данни за целите на анализа и собствените си реклами.

Събраните данни се обработват въз основа на Вашето съгласие в съответствие с член 6, ал. 1 (a) от GDPR.

Име на бисквитка: _fbp

Цел: Тази бисквитка се използва от Facebook за показване на рекламни продукти.

Изтича: 3 месеца след създаване

Име: fr

Цел: Тази бисквитка се използва, за да се гарантира, че Facebook пикселът работи правилно.

Изтича: 3 месеца след създаване

Име: comment_author_xxxxxx

Стойност: името на автора

Цел: Тази бисквитка съхранява например текста и името на потребител, оставил коментар.

Изтича: след 12 месеца

Име: comment_author_url_xxxxx

Цел: Тази бисквитка съхранява URL адреса на уебсайта, който потребителят въвежда в текстово поле на нашия уебсайт.

Изтича: след 12 месеца

Име: comment_author_email_xxxxx

Стойност: имейл адресът на автора

Цел: Тази бисквитка запазва имейл адреса на потребителя, ако той го е оповестил на уебсайта.

Изтича: 2 години след създаване

Ако сте влезли във Facebook, можете сами да промените настройките си за реклами на https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ако не сте потребител на Facebook, обикновено можете да управлявате онлайн рекламата въз основа на употреба на http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Там имате възможност да деактивирате или активирате доставчици.

Ако искате да научите повече за политиката за поверителност на Facebook, препоръчваме собствената политика за поверителност на компанията на https://www.facebook.com/policy.php.

9)    SSL (Secure Socket Layer) кодиране

За да защитим сигурността на Вашите данни по време на предаването, използваме най-съвременни методи за кодиране (напр. SSL) чрез HTTPS. Можете да разпознаете криптирана връзка по символния низ „https://“ и символа за заключване в реда на вашия браузър.

10) Промени или добавки

Teledoc си запазва правото да прави промени или допълнения в информационното съдържание по всяко време и без предизвестие. Ако части или отделни формулировки от този текст не отговарят, частично или напълно, на приложимата правна ситуация, останалите части на документа остават незасегнати като съдържание и валидност.

Статус 04/2022