Политика по отношение на личната информация в приложението MyTeledoc

Политика по отношение на личната информация в приложението MyTeledoc Съдържание

1) Юридическа информация в съответствие с Общия регламент за защитата на данните (GDPR/ ОРЗД).

а) Информация по чл. 13 от GDPR/ ОРЗД

Чрез тази декларация за защита на данните TELEDOC би искал да информира потребителите на приложението myTeleDoc APP (наричани по-долу „потребители“) за вида, обхвата и целта на обработваните лични данни. Термините, използвани в тази декларация, се основават на определенията в чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR/ ОРЗД/ ОРЗД).

б) Отговорност съгласно чл. 24 от GDPR/ ОРЗД/ ОРЗД:

Teledoc Holding GmbH (наричано по-нататък в текста „TELEDOC“, „ние“ или „отговорното лице“) Absberggasse 31/10
1010 Vienna

в) Длъжностно лице по защита на данните в съответствие с чл. 37 ff от GDPR/ ОРЗД/ ОРЗД

TELEDOC е частна фирма. За да защитим Вашите данни, назначихме следния служител по защита на данните:

Mr. Ronald Kopeky
KOMDAT data protection GmbH Linzerstrasse 74
4614 Marchtrenk
Phone: +43 / 7243 / 54300 www.komdat.at datenschutz@komdat.at

2) Обработка на данни от приложението myTeleDoc (наричано по-долу „приложението/ апликацията“)

Приложението обработва широк спектър лични данни. Настоящият раздел обяснява целите, сроковете и юридическите основания.

Вие приемате и се съгласявате, че при предоставянето на телемедицински услуги Teledoc осигурява единствено техническата инфраструктура, но не и каквито и да било медицински услуги. По отношение на лечението комуникацията е изключително между Вас и лекуващия лекар или клиника. Отговорността за обработваните лични данни носите единствено Вие и лекуващият лекар или лекуващата клиника.

В допълнение към очевидните лични данни, на заден план се обработват данните за използване (IP адрес, информация за вход, информация за операционната система, информация за дата и час, език, тип на използваното устройство, информация за връзка). С инсталирането на ПРИЛОЖЕНИЕТО Вие се съгласявате, че не е възможно да използвате апликацията без тези данни.

Освен това, Teledoc обработва информация за използването на нашите услуги, напр. информация за уговорени часове за консултация, продължителност на лечението, лекуващ лекар или клиника и време за изчакване.

3) Регистрация като клиент/ пациент

При процеса на регистрация трябва да бъдат предоставени следните данни: • Собствено и фамилно име
• Дата на раждане
• Пол

• Имейл адрес
• Лична парола
На посочения по време на регистрацията имейл адрес ще бъде изпратен код за потвърждение, който следва да бъде въведен в приложението. След това Вашият акаунт ще бъде отключен и активиран.
С безусловното си съгласие Вие потвърждавате, че сроковете за съхранение се основават на правните разпоредби на държавата, в която е проведено лечението и Teledoc няма влияние върху това и реалните срокове могат да се различават от посочените тук.

Правно основание:

 • Съгласие за обработване на Вашите лични данни в съответствие с чл. 6, параграф 1 (a) от GDPR/ ОРЗД/;

 • изпълнение на договор в съответствие с чл. 6, параграф 1, (b) от GDPR/ ОРЗД;

 • Teledoc също има право да обработва информацията, предоставена по време на

  регистрация, във връзка с изпълнение на правно задължение съгласно чл. 6, параграф 1c от GDPR/ ОРЗД или съгласно чл. 9, параграф 2f от GDPR/ ОРЗД за предявяване, упражняване или защита на правни искове или действия в съда.

  Ограничение относно срока на съхранение:

  • До 7 години след деактивирането на акаунта информацията може да послужи като доказателство

  4) Управление на профила

  Имате възможност да управлявате личния си профил самостоятелно и свободно. В него можете да въведете допълнителни лични данни, например:

  • Адрес, на който живеете • Град
  • Държава,

както и медицински подробности като:

• Алергии
• Съществуващи заболявания
• Носите ли очила
• Пушач ли сте
• Страдате ли от диабет
• Да въведете друга допълнителна информация.

Цялата тази информация се обработва като част от функцията „Преглед на профила“, и се анализира и съхранява от Teledoc за периода, докато акаунтът Ви е активен. Подчертаваме, че описаната информация може да бъде предоставена и на лекуващия лекар или клиника и да бъде обработвана от тях.

5) Запазване на час за здравна консултация/ преглед

С помощта на функцията „Запазете час“ можете да въвеждате лични бележки и да прикачвате документи. Бихме искали да отбележим, че други лични данни, както и лични данни от специални категории по смисъла на чл. 9, ал. 1 от GDPR/ ОРЗД може да се обработва тук. Вие се съгласявате, че Teledoc не носи никаква отговорност за такива данни, като срещу компанията няма да бъдат повдигани подобен тип искове. Поради криптираното предаване на данни и криптираното съхранение, Teledoc никога няма достъп до тази информация.

Бихме искали да отбележим, че описаната информация също ще бъде предадена на лекуващия Ви лекар или клиника и ще бъде обработвана от тях. Чрез потвърждаване на условията Вие се съгласявате неотменимо, че периодите на съхранение на данни се базират на законовите разпоредби на държавата, в която е проведено лечението, Teledoc няма влияние върху това и реалните срокове могат да се различават от посочените тук.

Правно основание:

 • Съгласие за обработване на Вашите лични данни в съответствие с чл. 6, параграф 1 (a) от GDPR/ ОРЗД/;

 • изпълнение на договор в съответствие с чл. 6, параграф 1, (b) от GDPR/ ОРЗД;

 • Teledoc също има право да обработва информацията, предоставена по време на

  регистрация, във връзка с изпълнение на правно задължение съгласно чл. 6, параграф 1c от GDPR/ ОРЗД или съгласно чл. 9, параграф 2f от GDPR/ ОРЗД за предявяване, упражняване или защита на правни искове или действия в съда.

  Ограничение относно срока на съхранение:

  • До 7 години след деактивирането на акаунта информацията може да послужи като доказателство

  г) Бърза помощ 24 ч. на ден, 7 дни седмично d)ГРЕШКА В НОМЕРАЦИЯТА!

  Чрез функцията „Обадете се на семеен лекар/ бърза помощ 24/7“ ще бъдете свързани с лекар, след като изберете клиника. В контекста на тази гласова комуникация по-нататъшно предоставяне на други лични данни, както и такива от специални категории по смисъла на чл. 9, ал. 1 от GDPR/ ОРЗД може да се обработват тук. Вие се съгласявате, че Teledoc не носи никаква отговорност за такива данни, като срещу компанията няма да бъдат повдигани подобен тип искове. Поради криптираното предаване на данни и криптираното съхранение, Teledoc като компания и нейните служители никога нямат достъп до тази информация.

  Цялата информация, част от функцията „Обадете се на семеен лекар/ бърза помощ 24/7“, се обработва и трябва да се съхранява от Teledoc в продължение на 7 години от последното взаимодействие. След това данните се изтриват автоматично съгласно със закона. Бихме искали да отбележим, че описаната информация също ще бъде предадена на лекуващия Ви лекар или клиника и ще бъде обработвана от тях. Чрез потвърждаване на условията Вие се съгласявате

неотменимо, че периодите на съхранение на данни се базират на законовите разпоредби на държавата, в която е проведено лечението, Teledoc няма влияние върху това и реалните срокове могат да се различават от посочените тук.

6) Посещения и документи

Тук можете да прегледате проведените обаждания и да видите историята на консултациите. Освен това можете сами да управлявате качената информация.

Ако бъде въведена допълнителна информация, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Teledoc не носи никаква отговорност за такива данни, като срещу компанията няма да бъдат повдигани подобен тип искове. Поради криптираното предаване на данни и криптираното съхранение, Teledoc като компания и нейните служители никога нямат достъп до тази информация.

Бихме искали да отбележим, че описаната информация също ще бъде предадена на лекуващия Ви лекар или клиника и ще бъде обработвана от тях. Чрез потвърждаване на условията Вие се съгласявате неотменимо, че периодите на съхранение на данни се базират на законовите разпоредби на държавата, в която е проведено лечението, Teledoc няма влияние върху това и реалните срокове могат да се различават от посочените тук.

Правно основание:

 • Съгласие за обработване на Вашите лични данни в съответствие с чл. 6, параграф 1 (a) от GDPR/ ОРЗД/;

 • изпълнение на договор в съответствие с чл. 6, параграф 1, (b) от GDPR/ ОРЗД;

 • Teledoc също има право да обработва информацията, предоставена по време на

  регистрация, във връзка с изпълнение на правно задължение съгласно чл. 6, параграф 1c от GDPR/ ОРЗД или съгласно чл. 9, параграф 2f от GDPR/ ОРЗД за предявяване, упражняване или защита на правни искове или действия в съда.

  Ограничение относно срока на съхранение:

  • До 7 години след деактивирането на акаунта информацията може да послужи като доказателство

7) Контакт с Teledoc

Можете да изпращате запитвания, предложения и заявки до Teledoc по имейл.
Вие потвърждавате, че Teledoc ще анализира предадената информация с цел обработка или отговор на вашата заявка.

Правно основание:

 • Съгласие за обработване на Вашите лични данни в съответствие с чл. 6, параграф 1 (a) от GDPR/ ОРЗД/;

 • изпълнение на договор в съответствие с чл. 6, параграф 1, (b) от GDPR/ ОРЗД;

 • Teledoc също има право да обработва информацията, предоставена по време на

  регистрация, във връзка с изпълнение на правно задължение съгласно чл. 6, параграф 1c от GDPR/ ОРЗД или съгласно чл. 9, параграф 2f от GDPR/ ОРЗД за предявяване, упражняване или защита на правни искове или действия в съда.

  Ограничение относно срока на съхранение:

  • До 7 години след деактивирането на акаунта информацията може да послужи като доказателство

8) Права на субектите на данни

Имате цялостни права съгласно Общия регламент за защита на данните, като например: • Право на информация (чл. 15 от GDPR/ ОРЗД)
• Право на поправка (чл. 16 от GDPR/ ОРЗД)
• Право на изтриване (чл. 17 от GDPR/ ОРЗД)

• Право на ограничаване на обработката (чл. 18 от GDPR/ ОРЗД) • Право на пренос на данни (чл. 20 от GDPR/ ОРЗД)
• Право на възражение (чл. 21 от GDPR/ ОРЗД)
• Право на оттегляне на съгласие (чл. 7, ал. 3 от GDPR/ ОРЗД)

• Право на обжалване (чл. 77 от GDPR/ ОРЗД)

За да упражните правата си, моля свържете се
• по имейл на: datenschutz@teledoc.global *
*Моля, приложете официално копие на личната си карта.

Не можем да обработваме заявки за субекти на данни без предварителна успешна идентификация. Затова ви молим да подкрепите процеса на установяване на самоличността по съответния начин.

Ако стигнете до извода, че обработването на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на данните или правата Ви за защита на данните са били нарушени по някакъв начин, можете да се отнесете до надзорния орган. В Австрия това е органът за защита на данните Österreichische Datenschutzbehörde, с адрес Wickenburggasse 8, 1080 Виена. Извън територията на Австрия – съответният орган за защита на данните.

9) Пренос и предаване на лични данни

а) Пренос на данни към трети страни

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни за цели, различни от изброените по-долу.

Ние предоставяме Вашите лични данни на трети страни само ако:

• сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1 (a) от GDPR/ ОРЗД,

• разкриването на информация по чл. 6, ал. 1 (f) от GDPR/ ОРЗД е необходимо с цел защита на оперативните интереси и отстояване, упражняване или защита при юридически искове и няма причина да се предполага, че имате по-висш легитимен интерес да не разкривате Вашите данни,

• сме в хипотеза за законово задължение да разкрием данни съгласно чл. 6, ал. 1 (c) от GDPR/ ОРЗД, и

• Това е законово допустимо и се изисква за обработката на договорни отношения с вас в съответствие с чл. 6, ал. 1 (b) от GDPR/ ОРЗД.

Администраторът може да споделя Вашите лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име в съответствие с нашите инструкции.

Администраторът може също да сподели Ваша лична информация с нашите свързани компании и партньори.

В допълнение, администраторът може да разкрие Ваша лична информация, ако сме длъжни да направим това според закон, наредба или изискване от регулаторен орган, или ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансова загуба.

Администраторът си запазва правото да пренася съхраняваната за Вас лична информация, в случай, че продадем или прехвърлим целия или част от нашия бизнес или активи (включително в случай на реорганизация, прекратяване или ликвидация).

б) Пренос на данни

Администраторът може също да прехвърли Вашите лични данни в страни, различни от страната, където първоначално е събрана информацията. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили личната си информация. Ако прехвърлим Вашата информация в други държави, ние ще я защитим, както е описано в тази Политика за поверителност и такива прехвърляния ще се уреждат от приложимото законодателство.

Държавите, в които прехвърляме личните данни, се намират • в рамките на Европейския съюз или
• извън Европейския съюз.

Ако прехвърляме лични данни от Европейския съюз към държави или международни организации извън него, прехвърлянето се извършва въз основа на

 • адекватно решение на Европейската комисия или (при липса на такова)

 • на други легитимни причини, като наличието на правно обвързващ и подлежащ на изпълнение

  документ между властите или публичните органи, обвързващи вътрешни правила на компанията, стандартни клаузи за защита на данните и одобрени или сертифицирани кодекси за поведение.

  В изключителни случаи данните могат да се прехвърлят и на основание чл. 49 от GDPR/ ОРЗД:

  • Чл. 49, ал. 1 (a) GDPR/ ОРЗД
  субектът на данните изрично е дал съгласието си за предлаганото предаване на данни, след като

  е бил информиран за свързаните с предаването възможни рискове за субекта на данните поради липсата на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции;
  • Чл. 49, ал.1 (b) от GDPR/ ОРЗД
  предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;

  • Чл. 49, ал.1 (с) от GDPR/ ОРЗД
  предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице.

10) Проследяване в рамките на приложението

Приложението използва вътрешно проследяване, за да събира аналитични данни за продукти и с маркетингова цел. Това събиране на данни се основава на допълнително съгласие от страна на потребителя.

Като услуга се използват следните продукти:

а) Amplitude

Amplitude е услуга за анализ, предоставяна от Amplitude Inc. (631 Howard St 5th floor, San Francisco, CA 94105, САЩ), която се използва за анализ на поведението на потребителите. За тази цел апликацията Teledoc предава анонимна информация за потреблението от Ваша страна към сървър Amplitude. Няма предаване на данни, което позволява да се правят заключения за отделен потребител.

https://amplitude.com/privacy

page6image3148016

Правното основание за предаването е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1 (a) от GDPR/ ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си за проследяване по всяко време в настройките на приложението.

б) Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от компанията Google Inc. (наричана по-долу: Google). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, т.е. текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Информацията, генерирана от бисквитките за потреблението Ви на този уебсайт, обикновено се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там.

От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет на оператора на уебсайта. IP адресът, предаван от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни на Google.

Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като настроите софтуера на Вашия браузър по съответния начин; бихме искали да ви посочим обаче, че в този случай може да имате затруднение в използването на всички функции на уебсайта оптимално. Освен това, можете да ограничите Google да събира и обработва данни, генерирани от бисквитки и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате приставката за деактивиране на Google Analytics от браузъра от следната връзка: Browser add-on to disable Google Analytics..

Събраните данни се обработват въз основа на Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1 (a) от GDPR/ ОРЗД.

в) пиксели на Facebook

Вградихме код, за да използваме Facebook пиксели на нашия уебсайт. Пикселът на Facebook е фрагмент от JavaScript код, който зарежда набор от функции, използвани от Facebook за проследяване на Вашите потребителски действия, ако сте попаднали на нашия уебсайт чрез реклами в социалната мрежа. Например, когато закупите продукт на нашия уебсайт, Facebook пикселът се задейства и съхранява Вашите действия в нашия уебсайт в една или повече бисквитки. Те позволяват Facebook да сравнява Вашите клиентски данни (като IP адрес, потребителски идентификатор) с данните във Вашия акаунт там. След това изтрива тези данни отново. Събраните данни са анонимни, ние не можем да ги преглеждаме и могат да се използват само в контекста на поставяне на реклами. Ако сте потребител на Facebook и сте включени в момента, Вашето посещение в нашия уебсайт автоматично ще бъде добавено към Вашия потребителски акаунт във Facebook.

Ние искаме да покажем нашите услуги и продукти само на онези хора, които наистина се интересуват от тях. С помощта на Facebook пиксели нашите рекламни акции могат да бъдат съобразени по-добре с Вашите желания и интереси. По този начин потребителите на Facebook (ако са разрешили персонализирана реклама) ще видят подходяща реклама. Освен това Facebook използва събраните данни за целите на анализа и собствените си реклами.

Събраните данни се обработват въз основа на Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1 (a) от GDPR/ ОРЗД.

Ако сте влезли във Facebook, можете сами да промените настройките си за реклами на https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ако не сте потребител на Facebook, обикновено можете да управлявате онлайн рекламата въз основа на употреба на http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Там имате възможност да деактивирате или активирате доставчици.

Ако искате да научите повече за политиката за поверителност на Facebook, препоръчваме да прегледате собствената политика за поверителност на компанията на https://www.facebook.com/policy.php.

11) SSL ( ) кодиране

Цялата съхранявана в здравния картон информация е кодирана (AES-256) както на ниво сървър, така и на ниво база данни и е защитена срещу достъп и преглед от неупълномощени лица.

За да защитим сигурността на Вашите данни по време на предаването, използваме най- съвременни методи за кодиране (напр. SSL) чрез HTTPS. Можете да разпознаете криптирана връзка по символния низ „https://“ и символа за заключване в реда на вашия браузър.

12) Промени или добавки

Teledoc си запазва правото да прави промени или допълнения в информационното съдържание по всяко време и без предизвестие. Ако части или отделни формулировки от този текст не отговарят, частично или напълно, на приложимата правна ситуация, останалите части на документа остават незасегнати като съдържание и валидност.

Статус 09/2022