ОБЩИ УСЛОВИЯ

По-долу ще намерите общите условия на TeleDoc Holding GmbH и неговото дъщерно дружество ТелеДок България ООД в България, по-долу наричани “TeleDoc”. Моля, прочетете внимателно следните условия.

Регистрирайки се в TeleDoc (приложението MyTeleDoc или на уебсайта), Вие се съгласявате с тези условия. Като се регистрирате, декларирате, че сте навършили 18 години и имате законово право да сключвате договори. Ако имате някакви въпроси относно нашите условия, моля, свържете се с нас на адрес info@teledoc.bg Допълнителни данни за контакт можете да намерите в края на този документ.

 1. Изисквания за използване на услугите на TeleDoc 

TeleDoc разработихме интернет платформа и приложение („MyTeleDoc App“), чрез което можете да се възползвате от медицински съвети чрез видео връзка и чат, да боравите с личната си здравна информация и документация по електронен път в криптирана форма, както и да ги предоставите на лекар (т. нар. здравно досие на пациента). Моля, имайте предвид, че можете да използвате приложението MyTeleDoc само за Вас лично и / или за непълнолетни лица, на които сте законен настойник. Използването от трети страни е строго забранено и без изключение води до прекратяване на договора Ви с TeleDoc без предизвестие.

2. Регистрация (Registrierung)

За да използвате услугите на TeleDoc оптимално, трябва да се регистрирате като потребител. Моля, следвайте инструкциите в приложението MyTeleDoc. След като потребителският ви профил е създаден, можете да промените личните си данни и паролата си по всяко време (забравена парола). Вашето потребителско име е имейл адресът, който сте предоставил/а при регистрацията. За да можете да използвате приложението MyTeleDoc от устройство, различно от това, от което сте се регистрирали, ще са Ви нужни Вашето потребителско име и парола. Уверете се, че с данните Ви за достъп няма да се злоупотребява. Вашата парола и потребителско име са лична отговорност и трябва да ги пазите от достъп на трети страни. Поверителността е защитена по-сигурно, ако изберете сложна парола. TeleDoc си запазва правото да блокира Вашия акаунт по собствено усмотрение, ако е налице основателно подозрение за злоупотреба. Ако подозирате, че акаунтът ви е бил компрометиран или паролата Ви разпозната, сте длъжни да информирате TeleDoc незабавно на info@teledoc.bg , за да могат да бъдат предприети подходящи незабавни защитни мерки. Лекарят, с когото се свързвате чрез видео връзка, е задължен пред TeleDoc да провери Вашата самоличност. В случай, че лекарят не може да определи вашата самоличност въз основа на въпроси относно вашите лични данни, той/ тя има право да прекъсне видео разговора и да откаже да дава допълнителни съвети. В този случай не можете да предявявате искове срещу TeleDoc и/ или лекаря.

Като се регистрирате, Вие давате съгласието си да получавате информация за актуализации и нови разработки на приложението MyTeleDoc, иновации в телемедицината, както и рекламно и маркетингово съдържание на посочения от Вас имейл адрес. Можете да прекратите съгласието си за това по всяко време. Нашата поддръжка е достъпна за вас на имейл адрес info@teledoc.bg

3. Право на отказ

Имате право да анулирате договора в рамките на 14 дни от регистрацията си, без да посочвате каквато и да е причина, при условие, че все още не сте използвали услугите на TeleDoc. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да прекратите този договор чрез ясна декларация (напр. с писмо, изпратено по пощата или имейл) на ТелеДок България ООД, Бул. „Александър Малинов“ 51 , 1712 София, България, info@teledoc.bg. За да се възползвате от правото си на анулиране, е достатъчно да изпратите известието си преди изтичане на двуседмичния срок (за писма важи датата на пощенското клеймо).

4. Видео консултации информация за пациента и документация

… (напр. застрахователни компании, банки, доставчици на мобилни услуги), с техния ЕИК номер, Вашия партньорски идентификационен номер, номер на застрахователната полица или телефонния Ви номер. Такава проверка не се извършва, ако закупите приложението My TeleDoc от Apple Store или Google Store.

Щом договорът бъде потвърден, Вие ставате „регистриран потребител на TeleDoc“. Тези общи условия се отнасят за Вас.

Като регистриран потребител на TeleDoc, можете да използвате приложението MyTeleDoc, за да се свържете незабавно със следващия свободен лекар от списъка с нашите лекари-партньори. За да се даде възможност най-голям брой пациенти да имат достъп, продължителността и честотата на медицинската видеоконсултация се регулират съгласно принципа на „справедливото използване“. При прекалено честа употреба на приложението от Ваша страна, значително превишаваща средното ниво за останалите потребители, имаме право временно да ограничим Вашия акаунт.

TeleDoc свързва лекари и пациенти чрез приложението MyTeleDoc, като използва изключително комуникационна платформа за телемедицина. Лекарите, които извършват консултациите в MyTeleDoc, не работят за компанията, но с тях можете да се свържете само и единствено в това приложение чрез видео връзка. TeleDoc не е доставчик на здравни услуги, не носи отговорност и не дава гаранция за съдържанието на медицинските съвети, които получавате чрез приложението ни. Съответният консултиращ лекар поема пълната отговорност. Моля, обърнете внимание, че не всяко здравословно състояние е подходящо за консултация по този начин. Особено в случай на спешност или обезпокоителна клинична картина е важно да се обърнете към спешна медицинска помощ или спасителната служба. В България можете да извикате линейка на номер 112 или използвайте общия телефон за спешни случаи 112.

Незабавно се свържете със спешна медицинска помощ в следните случаи:

 • спиране на сърдечната дейност
 • загуба на съзнание
 • задух
 • крампи
 • обилно кървене и сериозно нараняване
 • загуба на ориентация и объркване
 • тежки изгаряния и др.

Лекар, с когото сте се свързал/а чрез приложението MyTeleDoc, може също да откаже да Ви консултира на база на здравословното състояние и/ или други симптоми и да Ви посъветва да се обадите на спешна помощ или да отидете в болнично заведение. Във всеки случай консултиращият лекар преценява дали Вашето здравословно състояние позволява видео консултация, изписване на лекарства или издаване на болничен лист по електронен път, както и насочване към специалист.

Ако лекарят е на мнение, че Вашият случай не е подходящ за видео консултация и трябва да посетите медицинско заведение или спешна помощ, нямате право на искове и претенции срещу TeleDoc. Можете да използвате приложението, за да запазите и споделите информация за пациента и документи от консултиращия лекар в личното досие на пациента. Тази информация е достъпна за лекаря, както по време на самия видеоразговор, така и  до 24 часа след това. TeleDoc няма достъп до документацията и информацията за пациента.

Моля, качете всички документи, които бихте искали да използвате във видео разговора, във Вашето лично досие (медицински картон) преди самата консултация с лекаря. След нея можете да запишете допълнителни снимки или PDF файлове в здравното си досие. Консултиращият лекар може да запише в него рецепти, препоръки и болнични листове, както и лично съобщение до Вашия личен лекар. Рецептите, които ще получите по този начин, отговарят на законовите изисквания в България и могат да се използват по електронен път в България. TeleDoc не гарантира напълно, че аптеките в България или в други страни действително ще изпълнят такива електронни рецепти. Моля, обърнете внимание, че всички удостоверения за неработоспособност и болнични листове трябва също да бъдат изпратени по електронен път до Вашата здравноосигурителна компания/ здравна каса в България. Документите, които сте заредили в електронното си досие, се съхраняват и са достъпни в продължение на 1 година след края на договорните отношения. TeleDoc си запазва правото да ги изтрие след изтичане на едногодишния период.

 1. Комуникация между регистрирани потребители и TeleDoc

Комуникацията с TeleDoc става по електронен път. С настоящето се съгласявате с електронната комуникация с TeleDoc, при условие че не са налични изисквания за друга, по-строга правна форма. Ваше задължение е да ни уведомите за всяка промяна, настъпила в данните, предоставени по време на регистрацията.

 1. Отговорност и гаранция 

TeleDoc Ви гарантира, че лекарите, които извършват консултации чрез приложението са обучени, опитни и лицензирани лекари в България. Компанията носи отговорност и гаранция единствено за услугите, предоставени от самата нея, но не и за предлаганите от лекарите, особено след като тези услуги не са част от договора между Вас и TeleDoc. Фирмата освен това не е представител или агент на лекарите, с които се свързвате чрез приложението MyTeleDoc, и не може да прави никакви правни изявления за от името на лекарите. Като се изключи времето за поддръжка, приложението TeleDoc функционира в посочените в уебсайта на TeleDoc часове. Приложението се предоставя в сегашния му вид.

 1. Договор за лечение

Всички лекари, които използват приложението MyTeleDoc за видеоконсултации са лицензирани в България. Използвате приложението MyTeleDoc от свое име и за своя сметка. Като използвате функциите на приложението MyTeleDoc за медицинска консултация, сключвате договор за лечение с лекаря, с когото се свързвате по този начин. Обръщаме внимание, че лекарят не може физически да Ви лекува чрез видео разговор, а само да ви посъветва. Не всички здравни въпроси са подходящи за консултация чрез видео връзка. Особено когато става дума за спешни случаи или сериозни заболявания, е важно да се свържете директно с бърза помощ. Ваше право е да изискате лекарят да се идентифицира по име. Всички лекари, с които може да се свържете чрез приложението MyTeleDoc, са длъжни при необходимост да се представят с имената си и ако е необходимо и с данни за професионалната си квалификация.

 1. Срок на договора 

Вашият абонамент е с продължителност една година от момента на сключване на договора и се 8. Срок на договора Вашият абонамент е с продължителност една година от момента на сключване на договора и се подновява автоматично за следваща година, ако не бъде прекратен поне две седмици преди изтичането му. Прекратяването трябва да бъде изпратено по имейл или с препоръчано писмо до ТелеДок България ООД, Бул. „Алексанър Малинов“ 51, 1712 София, България, info@teledoc.bg. Ако договорните отношения се превърнат в договор с продължително изпълнение въз основа на правни разпоредби или по съдебен ред, всяка страна по договора има право да го прекрати с едномесечно предизвестие до края на всеки месец. TeleDoc си запазва правото да прекрати договорните отношения с Вас без предизвестие при наличие на важна причина. Това не Ви дава право да предявите претенции към фирмата. TeleDoc може да възлага неограничено искове срещу Вас на трети страни и да се възползва от услугите на трети страни при изпълнение на договорните си задължения.

9.     Информация за контакт

ТелеДок България ООД,

51. Бул. Алексанър Малинов, 1712 София, България,

info@teledoc.bg

10.  Отговорност

кабинет/ болнично заведение, както и в случай, че е отказал да Ви издаде болничен, да изпише лекарства (особено тези по Ваш избор) и/ или да Ви даде направление за специалист или препоръка. … По-конкретно, лекарите не са представители, агенти или посредници на TeleDoc. Те действат независимо и на базата на собствената си професионална отговорност.

11.  Приложимо право и юрисдикция

ТелеДок България ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище в България. Законът в България се прилага за Вашия договор с ТелеДок България ООД. Освен ако задължителните законови разпоредби не предвиждат друго, всички спорове, породени от и свързани с договорните Ви отношения с TeleDoc са обект на решение на компетентния съд в България. Всички лекари, които използват приложението MyTeleDoc за видеоконсултации с пациенти, са лекари, лицензирани в България.

12.  Заключителни разпоредби

Тези общи условия уреждат изцяло договорните Ви отношения с TeleDoc и партниращите лекари. Не се допускат допълнителни споразумения или устни уговорки. Всяка промяна или допълнение на общите условия на договора между Вас и TeleDoc в отделния случай трябва да бъде направена в писмена форма. Това се отнася и за всяко отклонение от изискването за писмена форма. В този случай електронната поща се счита за писмена. Недействителността на отделни разпоредби на тези общи условия не засяга прилагането на други разпоредби.