IMPRESSUM

ОТГОВОРЕН СЪГЛАСНО § 5 TMG

TeleDoc Holding GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 8
1020 Vienna, Austria

www.teledoc-austria.com
Commercial register number: FN 526201 a
VAT no: ATU75349437
Contact: office@teledoc-austria.com

Managing Director: Mag. Christian Brandstetter & Florian Brandstetter
Commercial register court: Commercial Court in Vienna

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОНЛАЙН ОФЕРТАТА

TeleDoc Holding GmbH не гарантира актуалност, коректност, пълнота или качество на предоставената информация. Всички искове за отговорност срещу TeleDoc Holding GmbH за имуществени или нематериални щети, причинени от използването или неупотребата на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, по принцип се изключват, при условие, че няма доказателство за вина или груба небрежност от страна на  TeleDoc Holding GmbH. Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. TeleDoc Holding GmbH изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от този уебсайт или цялата оферта без предизвестие, както и частично или напълно да прекрати публикуването.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ТЪРГОВСКАТА МАРКА

Във всички свои публикации TeleDoc Holding GmbH се стреми да спазва закона за авторските права върху всички графични елементи, аудиодокументи, видеозаписи и текстове, да използва графични елементи, аудиодокументи, видеозаписи и текстове, които е създал сам или да използва графични елементи, аудио документи, видеозаписи и текстове, които са без авторски права. Всички защитени търговски марки и търговски марки, споменати в това интернет предложение, включително тези, защитени от трети страни, са изцяло подчинени на условията на приложимия закон за авторското право и правата на собственост на регистрирания собственик. Самото споменаване на марка не означава, че тя не е защитена от правата на трета страна! Авторските права за обекти, публикувани тук, които са създадени от TeleDoc Holding GmbH, остават изключително за авторите на този уебсайт. Възпроизвеждането на такива графични елементи, аудио документи, видеозаписи и текстове в други електронни или печатни публикации е забранено без изричното съгласие на TeleDoc Holding GmbH. Изображенията са разработени от Freepik от www.flaticon.local

местна компания

ТелеДок България ООД
Бул. “Александър Малинов” 51, ет. 2, офис 32 A 1712 София,
България

info@teledoc.bg
ЕИК/ПИК: 206280625

Контакт: info@teledoc.bg

Управител: Ивайло Малчев Петров

ОТГОВОРЕН ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО СЪГЛАСНО § 55 ABS. 2 RSTV

TeleDoc Holding GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 8
1020 Vienna, Austria

ПРЕПРАТКИ И ВРЪЗКИ

TeleDoc Holding GmbH не гарантира актуалност, коректност, пълнота или качество на предоставената информация. Всички искове за отговорност срещу TeleDoc Holding GmbH за имуществени или нематериални щети, причинени от използването или неупотребата на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, по принцип се изключват, при условие, че няма доказателство за вина или груба небрежност от страна на  TeleDoc Holding GmbH. Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. TeleDoc Holding GmbH изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от този уебсайт или цялата оферта без предизвестие, както и частично или напълно да прекрати публикуването.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ако някое условие от горепосочените разпоредби бъде обявено за невалидно или неприложимо, това решение не засяга валидността или приложимостта на останалите условия и разпоредби.

Teledoc не участва в процедурите за уреждане на спорове пред потребителски арбитражи. По-долу е линкът към т.н. „онлайн платформа решаване на спорове“ на Европейската комисия (платформа ОС или онлайн платформа разрешаване на спорове / платформа ODR) http://ec.europa.eu/odr.