1) Правна информация съгласно Общия регламент за защита на данните

а) Информация по чл. 13 GDPR

Чрез тази декларация за защита на данните TELEDOC би искал да информира регистриращия лекар/клиника за вида, обхвата и целта на обработваните лични данни.

Термините, използвани в тази декларация, се основават на дефинициите на чл. 4 от Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR).

b) Лице, отговорно за процеса на регистрация

Teledoc Holding GmbH („TELEDOC“) Stella-Klein-Löw-Weg 8, 1020 Виена, Австрия

2) Обработка на данни от ПРИЛОЖЕНИЕТО myTeleDoc

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако се предоставят теле-медицински услуги, Teledoc ще предостави само техническата инфраструктура и няма да предоставя никакви медицински услуги. Лечебната връзка се осъществява изключително между лекаря/лекуващата клиника и пациента.

Teledoc действа изключително като обработваща страна по смисъла на чл. 28 GDPR.

Следователно отговорността за обработваните лични данни се носи единствено от лекуващия лекар/клиника и пациента.

В допълнение към очевидните лични данни, данните за използване (IP адрес, информация за влизане, информация за операционната система, информация за дата и час, език, информация за използваното устройство, информация за връзка) се обработват във фонов режим.

3) Регистрация като лекар/клиника за лечение 

При регистрацията трябва да се предоставят следните данни. 

 • Адрес на електронна поща
 • Предпочитан език (системен език)

По време на процеса на регистрация на посочения адрес на електронна поща ще бъде изпратен код за проверка. Този код трябва да бъде въведен, за да се продължи регистрацията.

При по-нататъшния процес на регистрация трябва да се предоставят следните данни. 

 • Регион 
 • Говорим език 
 • Категоризация (общопрактикуващ лекар, международен специалист) 
 • Име и фамилия 
 • Медицински идентификационен номер (ID номер) 
 • Експертиза 
 • Код на печата 
 • Данни за пощенски адрес (улица, пощенски код, град, държава) 
 • Биография 

В следващия раздел за регистрация трябва да се въведат доказателства, за да се потвърди информацията: 

 • Лицензия
 • Доказателство за членство в медицинската асоциация 
 • Паспорт (лична карта) 
 • Застрахователен сертификат 
 • Свидетелства 

След като подадете цялата тази информация, процесът на регистрация ще бъде завършен (след успешна проверка), ще получите достъп до лекарския портал на APP. 

Не можем да активираме достъпа без горепосочената информация. Правно основание: В случай на необходимост от предоставяне на достъп до информация, която да е в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД): 

 • Съгласие съгласно чл. 6, ал. 1 буква а) от ОРЗД
 • Teledoc може също така да обработва информацията, предоставена по време на регистрацията, ако това е необходимо 

за изпълнение на правно задължение съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД или съгласно чл. 9, параграф 2, буква е) от ОРЗД за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или в случай на действия пред съдилищата. 

Ограничаване на паметта: 

 • До деактивиране на регистрацията и след 30 години като доказателство 

4) Допълнителна информация съгласно чл. 12/13 ОРЗД 

Разширена информация съгласно чл. 12/13 ОРЗД може да бъде намерена в политиката за защита на личните данни за приложението Teledoc APP. Можете да очаквате следната информация: 

 • Права на субектите на данни
  • Събиране на други данни 
  • Предаване на данни/трансфер на данни 
  • Данни за проследяване в приложението 
  • Информация за използването на бисквитки 

Политика за поверителност Teledoc APP -> https://myteledoc.app/bg/cookie-policy-bg/

5) SSL криптиране 

Цялата информация, съхранявана в здравното досие, е широко криптирана (AES-256) както на ниво сървър, така и на ниво база данни и е защитена от достъп и преглед от неупълномощени лица. 

За да защитим сигурността на вашите данни по време на предаването им, ние използваме най-съвременни процедури за криптиране (напр. SSL) чрез HTTPS. Можете да разпознаете криптираната връзка по символна нишка „https://“ и символа за заключване в лентата на браузъра. 

6) Промени или допълнения 

Теледок си запазва правото да прави промени или допълнения в информационното съдържание по всяко време и без предизвестие. Ако части или отделни условия на това изявление не са законосъобразни или правилни, съдържанието или валидността на останалите части остават без влияние от този факт. 

Статус 09/2022