Declarația privind protecția datelor

Informații generale

Pentru noi, la TeleDoc, dumneavoastră sunteți întotdeauna pe primul loc, ca persoană și ca pacient. Această Declarație privind protecția datelor explică modul în care tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal – datele cu caracter personal care constituie baza tehnică și administrativă pentru consultațiile telemedicale oferite de medici și pe care le puteți aranja prin intermediul aplicației noastre (denumite în continuare “servicii”) – atunci când vă înregistrați și utilizați aplicația noastră și când doriți să faceți uz de serviciile noastre.

Această Declarație privind protecția datelor descrie cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale (controlul datelor). De asemenea, aceasta descrie modul în care prelucrăm datele dvs. personale, temeiul juridic pe baza căruia facem acest lucru, drepturile dvs. față de prelucrarea datelor dvs. personale, modul în care vă puteți exercita aceste drepturi și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la măsurile noastre de protecție a datelor.

Vă rugăm să rețineți că TeleDoc în sine nu furnizează servicii medicale. Toate sfaturile, inclusiv sugestiile medicale, recomandările și planurile de tratament pe care le primiți prin intermediul aplicației noastre (denumite “servicii telemedicale”), sunt furnizate de medici externi independenți, care nu sunt controlați de TeleDoc și nici nu au legătură cu TeleDoc (denumiți “medici parteneri”). Acești medici parteneri sunt responsabili pentru întreaga prelucrare a datelor cu caracter personal care are loc în cursul furnizării serviciilor telemedicale.

Entitatea responsabilă în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) DSGVO este:

TeleDoc Holding GmbH

Absberggasse 31/10

A-1100 Viena

E-mail: dataprotection@teledoc-holding.com

Responsabil cu protecția datelor: Alfred Nusshall

Dacă aveți întrebări referitoare la protecția și securitatea datelor dumneavoastră de client și de utilizator sau dacă doriți să înregistrați și/sau să faceți uz de pretenții și/sau drepturi privind protecția datelor, ne puteți contacta pe noi, TeleDoc Holding GmbH, Absberggasse 31/10, A-1100 Viena, prin e-mail la adresa dataprotection@teledoc-holding.com (Subiect: Protecția datelor).

Datele cu caracter personal sunt “toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă”. O persoană este considerată identificabilă dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, informații de localizare, date de identificare online sau una sau mai multe caracteristici specifice care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane” (articolul 4 Z 1 DSGVO).

1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE ȘI TEMEIURI JURIDICE

1.1. DATE REFERITOARE LA IDENTITATE

Următoarele date cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și salvate în cursul utilizării aplicației TeleDoc: numele, data nașterii, numărul de asigurare socială (sau, în cazul clienților străini, numărul de identificare din pașaport sau cartea de identitate), furnizorul de asigurări sociale de sănătate legale, sexul, adresa de domiciliu, numărul de telefon (inclusiv codul țării), adresa de e-mail și parola (pentru contul TeleDoc). Aceste date sunt colectate pe baza unui contract încheiat în timpul procesului de înregistrare. Prin urmare, art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO constituie un temei juridic valabil pentru aceasta.

Utilizăm datele dvs. numai pentru a vă oferi serviciul dorit. Nu transmitem aceste date către alte persoane fără acordul dumneavoastră.

În cazul în care ne trimiteți date cu caracter personal prin e-mail – prin urmare, nu prin intermediul aplicației noastre – nu putem garanta transmiterea securizată (prin urmare, securitatea) a datelor dumneavoastră. Din acest motiv, vă recomandăm să nu trimiteți niciodată informații confidențiale necriptate prin e-mail.

1.2. DATE DE FACTURARE


Datele de facturare (numele, data nașterii, tipul de serviciu TeleDoc (o singură dată sau abonament) și una dintre cele trei categorii număr de telefon/date de asigurare/date de card de credit) sunt colectate în timpul înregistrării și este, de asemenea, necesar să se prelucreze aceste date pentru a îndeplini contractul. Prin urmare, temeiul juridic pentru acest lucru este art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru mai jos, la rubricile “companii de telecomunicații mobile”, “companii de asigurări” și “companii de carduri de credit”.

1.3. DATE DE CONECTARE

În cursul utilizării serviciilor noastre, datele utilizatorului sunt colectate și prelucrate de noi. Motivele pentru aceasta sunt asigurarea bunei funcționări a aplicației TeleDoc și a conținutului și ofertelor care se găsesc în aceasta, efectuarea de analize menite să optimizeze oferta și să garanteze calitatea sau evitarea și eliminarea erorilor operaționale. Adresa dumneavoastră IP nu va fi salvată (nici măcar într-o formă anonimizată). Informațiile solicitate, cum ar fi data și ora apelului, volumul de date și referințele URL, eventualele mesaje de eroare și informații despre cauzele erorilor sunt salvate și evaluate în timpul utilizării aplicației TeleDoc.

Colectarea și prelucrarea acestor date sunt necesare pentru a vă putea oferi și optimiza serviciul TeleDoc. Acest lucru stabilește un interes legitim al TeleDoc Holding GmbH, în calitate de entitate responsabilă, îndeplinind astfel temeiul juridic prevăzut la art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO.

1.4. DATE PRIVIND SĂNĂTATEA

Datele privind sănătatea (date despre starea dumneavoastră de sănătate) formează o categorie specială de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin. 1 DSGVO (“date sensibile”). Cu excepția cazului facturării directe prin intermediul unei companii de asigurări (a se vedea punctul 2.4 de mai jos), datele privind sănătatea sunt prelucrate exclusiv într-o formă criptată. Nu este posibil ca TeleDoc să aibă acces la aceste date. În special, prin urmare, TeleDoc nu are acces direct la dosarul pacientului clientului. În timpul înregistrării, clienții sunt de acord în mod expres cu prelucrarea (criptată) a acestor date în contextul aplicației TeleDoc. Prelucrarea acestor date este o condiție prealabilă necesară pentru furnizarea tratamentului telemedical. Prin urmare, art. 9 alin. 2 lit. a DSGVO constituie un temei juridic valabil pentru aceasta. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru mai jos, la punctul “Medicii TeleDoc”.

2. TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE TERȚI

Nu transmitem datele pe care ni le furnizați unor terțe părți. Excepție fac furnizorii de servicii și partenerii contractuali, pe care îi folosim în scopul facturării și autentificării și cărora le furnizăm date. Orice transmitere a datelor dvs. are loc exclusiv pe baza DSGVO.

Pentru a pune la dispoziție aplicația TeleDoc și pentru a factura serviciile noastre, folosim următorii furnizori de servicii și/sau categorii de furnizori de servicii și următorii parteneri contractuali și/sau categorii de parteneri contractuali: Furnizori de servicii IT și furnizori de servicii de plată.

2.1. FURNIZORI DE SERVICII IT

Un furnizor de servicii IT operează serverele pentru noi. Toate datele prelucrate sunt stocate pe serverele acestui furnizor terț. Acest furnizor terț ne dă posibilitatea de a vă pune la dispoziție aplicația TeleDoc. Prin urmare, acesta primește datele dvs. și acționează în numele nostru. TeleDoc a încheiat un contract de procesare a comenzilor cu acest furnizor de servicii IT în conformitate cu art. 28 DSGVO. Sediul său se află în Germania. Pentru înregistrarea și facturarea serviciilor noastre TeleDoc, folosim exclusiv furnizori de servicii certificați ISO/IEC 270018

2.2. MEDICI TELEDOC

Medicii TeleDoc primesc datele despre clienții TeleDoc de care au nevoie pentru convorbirea video, pentru identificarea clientului și pentru furnizarea serviciului telemedical.

În mod concret, este vorba despre următoarele date cu caracter personal: numărul de telefon, numele, data nașterii și sexul.

În plus, următoarele date privind sănătatea, care sunt necesare pentru furnizarea serviciului telemedical și care, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din DSGVO, sunt “date sensibile”, sunt prelucrate de către medicii TeleDoc:

Toate datele de sănătate care sunt încărcate de dvs. însuși și/sau înregistrate în aplicația TeleDoc în secțiunea Setări/Profil/Medical și personal (de exemplu, descrieri ale unei afecțiuni medicale).

Pe lângă acestea, medicii TeleDoc prelucrează următoarele date în cursul furnizării serviciilor telemedicale:

Toate datele de sănătate care au fost încărcate și/sau introduse de către medicul consultant (de exemplu, rețete, trimiteri către alți medici sau unități medicale, instrucțiuni și bilete de boală) și, ocazional, identificarea diagnosticului pe scrisoarea de facturare prin intermediul unui cod ICD 10.

Datele primite sunt vizibile pentru medici timp de până la 24 de ore de la obținerea consimțământului dumneavoastră și acestea sunt salvate doar într-o formă criptată în bucket-uri (containere), care pot fi văzute doar de un medic care are un apel video activ cu persoana afectată.

Datele cu caracter personal consemnate în documente (cum ar fi rețete, trimiteri către alți medici sau unități medicale, instrucțiuni și bilete de boală) sunt salvate de către medici pentru o perioadă minimă de zece ani, datorită unei obligații legale de documentare.

Aceste date sunt stocate timp de maximum un an pe serverele care sunt utilizate de TeleDoc Holding GmbH. Acestea sunt stocate pentru o perioadă mai lungă dacă un client are un abonament valabil cu TeleDoc pentru o perioadă mai mare de un an. În acest caz, datele sunt stocate pe durata abonamentului valabil al clientului.

2.3. COMPANII DE ASIGURĂRI

Dacă sunteți clientul unei companii de asigurări care este partenerul nostru de cooperare, facturarea serviciilor noastre poate avea loc, în anumite circumstanțe, prin intermediul companiei dumneavoastră de asigurări. La înregistrare, trebuie introdus numărul poliței de asigurare, iar aceste informații sunt corelate prin intermediul unei interfețe. În acest scop, identitatea clientului și utilizarea serviciului sunt comunicate companiei de asigurări. În cazul în care doriți ca facturarea să aibă loc direct prin intermediul companiei de asigurări, compania de asigurări primește, de asemenea, în anumite circumstanțe, un diagnostic (eventual sub forma unui cod ICD 10); aceasta este o formă standard de etichetare efectuată de medici. Baza legală pentru aceasta este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 9 alineatul 2 lit a DSGVO. Compania de asigurări își rezervă, de asemenea, dreptul de a furniza (anumitor) clienți cu vouchere care poartă un anumit cod, cu ajutorul cărora asiguratul afectat poate utiliza și serviciile TeleDoc. Vă rugăm să clarificați în prealabil cu compania dumneavoastră de asigurări dacă puteți deconta serviciile furnizate de TeleDoc prin intermediul companiei dumneavoastră de asigurări.

2.4. COMPANII DE CARDURI DE CREDIT

Dacă nu vi se aplică nici punctul 2.3, nici punctul 2.4, puteți fi facturat prin intermediul unei achiziții în aplicație pe Apple App Store sau Google Play sau, eventual, prin intermediul unei companii de carduri de credit. În acest din urmă caz, datele cardului de credit (proprietarul cardului, numărul cardului de credit, data expirării și numărul de securitate de pe verso) trebuie introduse prin intermediul unei interfețe în timpul înregistrării. În acest scop, identitatea clientului, precum și tipul și utilizarea serviciului (o singură dată sau abonament), dar în niciun caz conținutul serviciului telemedical (date privind sănătatea), sunt comunicate societății emitente a cărții de credit. În plus, datele cardului de credit sunt prelucrate. În mod corespunzător, același lucru este valabil și pentru primul caz de mai sus, pentru achizițiile în aplicații prin intermediul Apple App Store sau Google Play.

3. SECURITATEA DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate prin măsuri de precauție organizatorice și tehnice corespunzătoare. Aceste măsuri de precauție se aplică în special la protecția împotriva accesului, prelucrării, pierderii, utilizării și manipulării neautorizate și ilegale – dar și accidentale -.

Această protecție este asigurată, în special, de algoritmul asimetric de la Auth0:

Cerința de conectare: Clienții au acces la datele lor personale numai dacă introduc pe dispozitivele lor adresa de e-mail și parola înregistrate la noi și trimise după înregistrare. La prima înregistrare pe un dispozitiv și după înregistrarea datelor necesare se generează și o cheie privată (RSA cu SHA-256). Clienților care și-au uitat parola li se poate atribui o nouă parolă prin intermediul linkului “resetare parolă”.

După înregistrarea inițială cu succes, utilizatorul poate activa recunoașterea amprentei sau recunoașterea facială în setările telefonului său mobil, în funcție de model, pentru a îmbunătăți confortul procesului de înregistrare.

Criptare end-to-end: comunicarea dintre medic și pacient este criptată cu DTLS 1.3 prin WebRTC end-to-end și îndeplinește astfel un standard de securitate dovedit.

Vă rugăm să rețineți că, prin urmare, nu ne putem asuma nicio formă de răspundere pentru dezvăluirea de informații ca urmare a unor greșeli în timpul transmiterii datelor care nu au fost făcute de noi și/sau pentru orice acces neautorizat de către terți (de exemplu, atacuri ale hackerilor).

4. PRELUCRAREA DATELOR DE LA MEDICI

În contextul aplicației TeleDoc trebuie să se facă o diferență între două grupuri de medici: Medicii generaliști care pot fi contactați în aplicație (“medici TeleDoc”) sunt parteneri contractuali ai TeleDoc Holding GmbH. În timpul tratamentului telemedic, aceștia pot recomanda, de asemenea, trimiterea pacientului la un medic specialist.

În ceea ce privește medicii specialiști localizați în Austria, prelucrăm următoarele date:

– Nume și prenume

– Adresa (a cabinetului)

– Numărul de telefon

– Orarul de funcționare al cabinetului

– Furnizorii de asigurări de sănătate

Acestea sunt date publice care sunt accesibile în mod liber tuturor în registrele/listele publice, cum ar fi lista medicilor Camerei Medicilor din Austria, în conformitate cu § 27 ÄrzteG. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este interesul legitim al TeleDoc Holding GmbH în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. f DSGVO.

Aceste date cu caracter personal ale medicilor specialiști sunt prelucrate pe durata includerii acestora în lista de medici a TeleDoc și nu mai sunt disponibile în urma unei ștergeri din lista de medici.

5. STOCAREA DATELOR

Nu vom stoca datele dvs. mai mult timp decât ne este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale și pentru a ne proteja împotriva oricăror posibile acțiuni în răspundere.

6. SECURITATEA DATELOR

Vă rugăm să vă protejați permanent dispozitivele împotriva accesului neautorizat de către terți; utilizați parole care îndeplinesc un standard de securitate ridicat; nu încredințați dispozitivele dumneavoastră unor terți și nu dezvăluiți nicio parolă. Folosiți un program actualizat de firewall și de protecție împotriva virușilor și vizitați numai site-urile web ale unor furnizori autentici și serioși. Verificați autenticitatea și seriozitatea mesajelor de e-mail care vă sunt adresate (phishing) și nu furnizați niciodată parole sau date de acces unor terți.

7. ȘTERGEREA DATELOR CLIENȚILOR

Ștergem datele clienților care sunt stocate pe serverele utilizate de noi în termenul definit de lege. În cazul în care există o obligație legală de a păstra aceste date pentru o anumită perioadă, acestea sunt șterse doar atunci când expiră această perioadă. Aceste date, care sunt stocate pentru o perioadă mai lungă, nu pot fi accesate pentru uz intern.

8. AUTORIZAȚII PENTRU APLICAȚII

Pentru a garanta funcționarea deplină a aplicației TeleDoc, este necesar să permiteți accesul aplicației TeleDoc la anumite funcții ale dispozitivelor dumneavoastră.

În cazul sistemelor de operare iOS, sunt necesare următoarele autorizații:

Microfon: Acest lucru este necesar pentru chat-ul audio și video.
Camera foto: Aceasta este necesară pentru chat-ul video și, dacă este necesar, pentru fotografierea documentelor.
Fotografii: Acest lucru este necesar, pentru a salva sau încărca fișiere (fișiere foto ale documentelor) în dosarul pacientului dumneavoastră.

În cazul sistemelor de operare Android, sunt necesare următoarele autorizații:

Microfon: Aceasta este necesară pentru chat-ul audio și video.
Cameră foto: Aceasta este necesară pentru videochat și, dacă este necesar, pentru fotografierea documentelor.
Fotografii/Media/Date: Acest lucru este necesar, pentru a salva sau a încărca fișiere (fișiere foto ale documentelor) în dosarul pacientului dumneavoastră.
Conexiuni de rețea: Aceasta este necesară pentru comunicarea cu serverele TeleDoc.

Aceste funcții ale dispozitivelor dvs. sunt utilizate exclusiv pentru furnizarea serviciilor noastre TeleDoc.

9. RESPONSABILITATE COMUNĂ PENTRU DATE

Dacă faceți uz de un tratament telemedical, TeleDoc Holding GmbH și medicii TeleDoc vor prelucra în comun și datele dumneavoastră personale și datele privind sănătatea.

Următoarele date vor fi prelucrate în comun:

Date cu caracter personal în conformitate cu art. 4 Z 1 DSGVO:

) Numele și prenumele
) Data nașterii
) Sex
) Numărul de telefon
) Numărul de asigurare socială

Date privind sănătatea în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din DSGVO:

Toate datele de sănătate care au fost încărcate de către clientul însuși și/sau înregistrate în aplicația TeleDoc în secțiunea Setări/Profil/Medicale și personale (de exemplu, descrieri ale unei afecțiuni medicale).
Toate datele de sănătate care au fost încărcate și/sau înregistrate de către medicii consultanți (de exemplu, rețete, trimiteri către alți medici sau unități medicale, instrucțiuni și bilete de boală).

Scopul acestei prelucrări comune: Prelucrarea în comun a datelor dvs. este necesară pentru ca dvs. să puteți utiliza tratamentul telemedical în contextul aplicației TeleDoc. TeleDoc în sine nu are acces la datele de sănătate datorită criptării.

În acest scop, entitățile responsabile în comun (TeleDoc Holding GmbH și medicii TeleDoc respectivi) au încheiat un acord în conformitate cu articolul 26 DSGVO. În cazul în care doriți să vă afirmați drepturile în calitate de parte afectată în conformitate cu DSGVO (a se vedea punctul 13), vă rugăm să ne contactați în principal pe noi, TeleDoc Holding GmbH, prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

10. UTILIZAREA COOKIES

Cookie-urile sunt mici blocuri de text care sunt depuse de către un site web pe dispozitivul utilizatorului. Multe dintre cookie-uri conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID de cookie este un identificator unic pentru cookie. Acesta constă într-un șir de caractere care permite site-urilor web și serverelor să fie atribuite browserului de internet specific în care a fost salvat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor care sunt vizitate să distingă browserul individual al persoanei în cauză de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. ID-ul unic al cookie-ului permite recunoașterea și identificarea unui anumit browser de internet.

Utilizarea cookie-urilor ne permite să vă oferim servicii mai ușor de utilizat, ceea ce nu ar fi posibil fără setarea cookie-urilor.

Un cookie permite optimizarea informațiilor și a ofertei de pe site-ul web în interesul utilizatorului.

Se poate face o diferență între următoarele categorii de module cookie:

Cookie-uri esențiale, care sunt necesare pentru a garanta funcțiile de bază ale site-ului web.
Cookie-uri de performanță: Cookie-urile de performanță colectează și stochează informații despre utilizarea site-ului web. Printre altele, acestea stochează informații legate de numele de utilizator. De asemenea, folosim cookie-uri care ne permit să colectăm informații despre utilizarea generală a site-ului nostru web. Utilizăm aceste date pentru a continua să optimizăm capacitatea de utilizare a site-ului web.
Cookie-uri de funcționalitate: Aceste module cookie ne permit să ne aliniem site-ul nostru web la nevoile utilizatorilor pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor.
Cookie-uri de sesiune: Acestea sunt cookie-uri temporare, care rămân pe computerul utilizatorului până când browserul este închis, moment în care sunt șterse automat.
Cookie-uri permanente: Pentru a îmbunătăți ușurința de utilizare, cookie-urile rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră și ne permit să vă recunoaștem browserul la următoarea vizită.

Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Vă puteți configura browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-urile doar în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browserului.

Dezactivarea cookie-urilor poate duce la o limitare a funcționalității site-ului nostru web.

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONFORMITATE CU DSGVO

11.1. DREPTUL LA INFORMARE

La cerere, vă vom furniza informații complete cu privire la toate datele despre dumneavoastră stocate de noi, în termenul definit de lege. Printre altele, aceste informații includ scopul prelucrării și categoriile de date cu caracter personal și destinatarii sau categoriile de destinatari.

11.2. DREPTUL LA RECTIFICARE

Dacă stabiliți că utilizăm datele clienților și/sau ale altor utilizatori fără consimțământul dumneavoastră, dacă încălcăm dispozițiile legale sau dacă datele clienților sau ale utilizatorilor sunt incorecte, ne puteți contacta în orice moment la adresa de contact de mai sus și puteți solicita rectificarea acestor date. Atâta timp cât acest lucru nu este în contradicție cu interesele noastre legitime sau cu obligațiile noastre legale, vom da curs acestei solicitări în timp util și vom corecta, completa sau modifica datele dvs. personale.

11.3. DREPTUL LA ȘTERGERE

În cazul în care nu mai doriți să stocăm datele clienților care se află în posesia noastră, puteți, de asemenea, să solicitați în orice moment ștergerea datelor dvs. de client, scriind la adresa de e-mail dataprotection@teledoc-holding.com. Vom șterge apoi toate datele clienților stocate de noi, cu excepția cazului în care există o dispoziție legală care ne obligă să continuăm să stocăm aceste date ale clienților. În acest caz, vă vom informa că vom continua să stocăm datele dumneavoastră de client. Nu suntem răspunzători pentru ștergerea datelor dvs. de client de către terți cărora le-am transmis datele în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale.

11.4. DREPTUL LA TRANSFERUL DE DATE

Atâta timp cât acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul de a permite ca toate datele despre dvs. care sunt stocate la noi să fie transferate către o altă companie.

11.5. DREPTUL LA OPOZIȚIE

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. în cazul în care această prelucrare este efectuată în scopuri de marketing direct sau în alt scop bazat pe interesul nostru legitim, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. Cu condiția să prelucrăm datele dvs. în scopuri legitime, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări dacă există motive pentru aceasta legate de situația dvs. specifică.

11.6. DREPTUL DE A REVOCA DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT

În momentul în care încep să utilizeze serviciile noastre, utilizatorii aplicației noastre își dau consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal în legătură cu utilizarea aplicației TeleDoc în scopurile stabilite în prezenta declarație privind protecția datelor.

Dacă nu vă dați acordul pentru utilizarea datelor așa cum este explicat în momentul înregistrării, din păcate nu este posibil să utilizați serviciul TeleDoc.

Aveți posibilitatea de a revoca declarația de consimțământ pe care ați dat-o în orice moment, în scris, trimițând un e-mail la adresa dataprotection@teledoc-holding.com. Această revocare nu afectează legalitatea prelucrării datelor care a avut loc pe baza declarației de consimțământ până în momentul în care aceasta a fost revocată.

11.7. POSIBILITATEA DE A DEPUNE O PLÂNGERE

În cazul în care doriți să raportați și să vă afirmați pretențiile și drepturile, dar nu doriți să ne contactați direct, puteți, de asemenea, să vă adresați preocupările sau plângerile dumneavoastră autorităților de protecție a datelor. Un formular corespunzător poate fi găsit pe site-ul web al Autorităților de protecție a datelor prin intermediul următorului link: https://www.dsb.gv.at.