Zaštita podataka

1) Pravne informacije u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka

a) Podaci prema čl. 13 GDPR

Ovom Izjavom o zaštiti podataka TELEDOC želi čitatelje i korisnike web stranice obavijestiti o vrsti, opsegu i svrsi obrađenih osobnih podataka. Nadalje, pogođene osobe/korisnici bit će obaviješteni o pravima na koja imaju pravo putem ove izjave o zaštiti podataka.

Znamo da vam je pažljivo rukovanje vašim osobnim podacima vrlo važno i cijenimo vaše povjerenje da s tim podacima postupamo savjesno.

Izrazi koji se koriste u ovoj deklaraciji temelje se na definicijama iz čl. 4. Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (GDPR).

b) Odgovorni prema čl. 24 GDPR

Teledoc Holding GmbH (u daljnjem tekstu TELEDOC, mi ili odgovorna osoba) Stella-Klein-Löw-Weg 8
1020 Beč

c) Službenik za zaštitu podataka u skladu s čl. 37 ff GDPR

TELEDOC je privatna tvrtka. Kako bismo zaštitili Vaše podatke, imenovali smo sljedećeg službenika za zaštitu podataka:

g. Ronald Kopeky
KOMDAT data protection GmbH Linzerstrasse 74
4614 Marchtrenk
Telefon: +43 / 7243 / 54300 www.komdat.at office@komdat.at

2) Prava ispitanika

Imate sveobuhvatna prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, kao što su: • Pravo na informacije (članak 15. GDPR-a)
• Pravo na ispravak (članak 16. GDPR-a)
• Pravo na brisanje (čl. 17 GDPR)

• Pravo na ograničenje obrade (članak 18. GDPR-a)

• Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR)
• Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR)
• Pravo na povlačenje privole (čl. 7. st. 3. GDPR-a)
• Pravo na žalbu (čl. 77 GDPR)
Za ostvarivanje svojih prava obratite se
• putem e-pošte na: datenschutz@teledoc.global *
• poštom odgovornoj osobi *
*Molimo priložite službenu kopiju svoje osobne iskaznice.
Ne možemo obraditi zahtjeve za subjekte podataka bez prethodne uspješne identifikacije. Iz tog razloga vas molimo da u skladu s tim podržite proces identifikacije.
Ukoliko dođete do zaključka da se obradom Vaših podataka krše propisi o zaštiti podataka ili su Vam na bilo koji način povrijeđena prava na zaštitu podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu. U Austriji je to tijelo za zaštitu podataka, Wickenburggasse 8, 1080 Beč. Izvan Austrije, to je nadležno tijelo za zaštitu podataka.

3) Prijenos podataka/prijenos podataka

a) Prijenos podataka trećim stranama

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe osim onih navedenih u nastavku. Vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim stranama samo ako:
• Dali ste svoju izričitu suglasnost u skladu s člankom 6. stavkom 1. slova a GDPR-a,
• Objavljivanje u skladu s čl. 6 (1) (f) GDPR je neophodan za zaštitu operativnih interesa i za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva i nema razloga za pretpostavku da imate prevashodni legitimni interes da ne otkrijete svoje podatke,
• u slučaju da postoji zakonska obveza za objavljivanje iz čl. 6 (1) (c) GDPR, i
• to je zakonski dopušteno i potrebno za obradu ugovornih odnosa s vama u skladu s člankom 6 (1) (b) GDPR-a.

Voditelj obrade može podijeliti vaše osobne podatke s dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime u skladu s našim uputama.
Voditelj obrade također može podijeliti vaše osobne podatke s našim povezanim tvrtkama i partnerima.

Osim toga, voditelj obrade može otkriti vaše osobne podatke ako to od nas zahtijeva zakon, propis ili regulatorno tijelo, ili ako smatramo da je otkrivanje potrebno ili prikladno za sprječavanje fizičke štete ili financijskog gubitka.
Voditelj obrade zadržava pravo prenositi osobne podatke koje imamo o vama ako prodamo ili prenesemo cijeli ili dio našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije).

b) Prijenosi podataka

Voditelj obrade također može prenijeti vaše osobne podatke u zemlje izvan zemlje u kojoj su podaci izvorno prikupljeni. Te zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste izvorno dostavili osobne podatke. Ako prenesemo vaše podatke u druge zemlje, zaštitit ćemo te podatke kako je opisano u ovim Pravilima o privatnosti i takvi prijenosi će biti regulirani primjenjivim zakonom.

Zemlje u koje prenosimo osobne podatke nalaze se
• unutar Europske unije odn
• izvan Europske unije
Ako prenosimo osobne podatke iz Europske unije u zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europske unije, prijenos se odvija na temelju:

• odluku o primjerenosti Europske komisije;
• U nedostatku takvih iz drugih legitimnih razloga kao što je postojanje pravno obvezujućeg i provedivog dokumenta između tijela ili javnih tijela, obvezujućih internih pravila tvrtke, standardnih klauzula o zaštiti podataka i odobrenih ili certificiranih kodeksa ponašanja.
U iznimnim slučajevima podaci se mogu prenositi i temeljem čl. 49 GDPR:

• Članak 49. stavak 1. točka (a) GDPR-a
ispitanik je izričito pristao na predloženi prijenos podataka nakon što je bio svjestan mogućih rizika takvoga
• je obaviješten o prijenosima podataka bez postojanja odluke o adekvatnosti i bez odgovarajućih jamstava,
• Članak 49(1)(b) GDPR
prijenos je neophodan za izvršenje ugovora između ispitanika i odgovorne osobe ili za provedbu predugovornih mjera na zahtjev ispitanika,
• Članak 49(1)(c) GDPR
prijenos je nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora koji je u interesu dotične osobe sklopila odgovorna osoba s drugom fizičkom ili pravnom osobom.

4) KOLAČIĆI

U osnovi, prikupljamo podatke kada posjetite naše web stranice. Ova informacija poznata je kao “kolačić”. Zajedno s informacijama koje ste nam dostavili, možemo još bolje prilagoditi vaše posjete našoj web stranici vašim potrebama.
“Kolačići” su male datoteke koje omogućuju TELEDOC-u pohranjivanje određenih informacija koje se odnose na vas, korisnika, na vaše računalo ili digitalni uređaj dok posjećujete web stranicu. Internetska stranica koristi ili postavlja kolačiće u skladu s pravnim stanjem u skladu s pravom Unije i austrijskim pravom (čl. 5. stavak 3. E-Privacy-RL i § 96. stavak 3. TKG 2003). Kolačići pomažu u određivanju učestalosti korištenja i broja korisnika web stranice, kao i da naše ponude budu što povoljnije i učinkovitije za vas. Sadržaj korištenih kolačića obično je ograničen na identifikacijski broj i podatke o korištenju koji ne dopuštaju bilo kakvo osobno upućivanje na korisnika.
Također je moguće koristiti naše ponude bez kolačića, ali to može biti ograničeno.
Prilikom korištenja ili postavljanja kolačića, koji sadrže osobne podatke ili utječu na privatnost, TELEDOC unaprijed pribavlja vašu suglasnost, odnosno o vašem aktivnom ponašanju tražeći

informacije o svrsi korištenih kolačića putem i putem našeg natpisa o kolačićima koji nastavljaju navigaciju našim web stranicama i tako dajte svoju suglasnost za postavljanje kolačića.
Zaštita podataka je bitan doprinos za nas u pogledu zadovoljstva kupaca. Stoga možete deaktivirati pohranu kolačića u svom pregledniku, ograničiti ga na određene web stranice ili postaviti svoj preglednik tako da vas obavještava čim se kolačić pošalje. Također možete izbrisati kolačiće s tvrdog diska vašeg računala u bilo kojem trenutku. Međutim, imajte na umu da ćete u ovom slučaju morati računati na ograničeni prikaz stranice i ograničeno korisničko vodstvo.

Detalji/Postavke kolačića
Pogledajte pravila o kolačićima > https://myteledoc.app/hr/politika-kolacica/

5) Google alati

Google reCaptcha

Naša web stranica koristi funkciju za otkrivanje botova, npr. prilikom unosa u online obrasce (“ReCaptcha”) koje pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Pravila privatnosti: https://www.google.com/policies/privacy/,
Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated.
Pravna osnova:
• Naši legitimni interesi u skladu s člankom 6. stavkom 1. stavkom f GDPR-a

6) Dnevnik poslužitelja

Kada pristupite ovoj web stranici, preglednik koji se koristi na vašem uređaju automatski šalje informacije našem poslužitelju web stranice. Ove informacije se privremeno pohranjuju u takozvanu datoteku dnevnika. Sljedeće informacije bilježe se bez vaše intervencije i pohranjuju dok se automatski ne izbrišu:

• IP adresa računala koje zahtijeva,

• datum i vrijeme pristupa,
• Naziv i URL dohvaćene datoteke,
• izvorna web stranica (URL preporuke),
• Korišteni preglednik i, ako je primjenjivo, operativni sustav vašeg računala i naziv vašeg pružatelja pristupa.
Mogućnost korištenja ovih podataka na pravnoj osnovi članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a u svrhe kao što su
• osiguravanje neometane uspostave veze web stranice,
• osiguravanje udobnog korištenja naše web stranice,
• ocjenu sigurnosti i stabilnosti sustava kao i
• u druge administrativne svrhe
koristiti, trenutno percipiramo mi. Ni pod kojim uvjetima prikupljeni podaci neće se koristiti za donošenje zaključaka o vašoj osobi.
Pravna osnova:
• Naši legitimni interesi u skladu s člankom 6. stavkom 1. stavkom f GDPR-a
Razdoblje skladištenja:
• 6 mjeseci nakon nabave

7) SSL enkripcija

Kako bismo zaštitili sigurnost vaših podataka tijekom prijenosa, koristimo najsuvremenije metode enkripcije (npr. SSL) putem HTTPS-a. Šifriranu vezu možete prepoznati po nizu znakova “https://” i simbolu zaključavanja u retku preglednika.

8) Izmjene ili dopune

Zadržavamo pravo izmjene ili dopune sadržaja informacija u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili ne odgovaraju u

potpunosti mjerodavnoj pravnoj situaciji, sadržaj i valjanost preostalih dijelova dokumenta ostaju nepromijenjeni.

09/2022