IMPRIMA

RESPONSABIL ÎN LINIA CU § 5 TMG

TeleDoc Holding GmbH

B-dul. Mircea Voda 34, Ap.14, Etaj.4 Sector 3,
Bucuresti

www.teledoc-austria.com
Commercial register number: FN 526201 a
VAT no: ATU75349437
Contact: office@teledoc-austria.com

Managing Director: Mag. Christian Brandstetter
Commercial register court: Commercial Court in Vienna

RESPONSABIL PENTRU CONȚINUTUL ÎN LINIE CU § 55 ABS. 2 RSTV

TeleDoc Holding GmbH

B-dul. Mircea Voda 34, Ap.14, Etaj.4 Sector 3,
Bucuresti

Proiectare web și execuție tehnică

Ameisenhaufen GmbH
Wattgasse 48
A – 1170 Vienna
www.ameisenhaufen.at

CONȚINUTUL OFERTEI ONLINE

TeleDoc Holding GmbH nu oferă nicio garanție pentru actualizarea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Toate reclamațiile de răspundere împotriva TeleDoc Holding GmbH, care sunt legate de daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte sau incomplete, sunt fundamental excluse, atâta timp cât nu există dovezi că TeleDoc Holding GmbH a acționat într-un mod deliberat sau grav neglijent. Toate ofertele pot fi modificate și fără caracter obligatoriu. TeleDoc Holding GmbH își păstrează în mod expres dreptul de a schimba, completa sau șterge părți ale acestui site web sau ale întregii sale oferte fără un anunț special sau de a întrerupe parțial sau complet publicarea.

REFERINȚE ȘI LINK-URI

TeleDoc Holding GmbH nu oferă nicio garanție pentru actualizarea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Toate reclamațiile de răspundere împotriva TeleDoc Holding GmbH, care sunt legate de daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte sau incomplete, sunt fundamental excluse, atâta timp cât nu există dovezi că TeleDoc Holding GmbH a acționat într-un mod deliberat sau grav neglijent. Toate ofertele pot fi modificate și fără caracter obligatoriu. TeleDoc Holding GmbH își păstrează în mod expres dreptul de a schimba, completa sau șterge părți ale acestui site web sau ale întregii sale oferte fără un anunț special sau de a întrerupe parțial sau complet publicarea.

DREPTUL DE AUTOR ȘI DREPTUL MĂRCII

În toate publicațiile sale, TeleDoc Holding GmbH se străduiește să respecte drepturile de autor asupra tuturor elementelor grafice, documentelor audio, secvențelor video și textelor, să utilizeze elemente grafice, documente audio, secvențe video și texte pe care le-a creat sau să folosească elemente grafice , documente audio, secvențe video și texte care nu conțin drepturi de autor. Toate mărcile comerciale protejate menționate în această ofertă de internet, inclusiv cele protejate de terți, sunt supuse în totalitate termenilor și condițiilor legii drepturilor de autor aplicabile și drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat. Simpla menționare a unui brand nu implică faptul că acesta nu este protejat de drepturile unui terț! Drepturile de autor pentru obiectele publicate aici care au fost create de TeleDoc Holding GmbH rămân în exclusivitate autorilor acestui site. Reproducerea unor astfel de elemente grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul exclusiv al TeleDoc Holding GmbH.
Icons made by Freepik from www.flaticon.local

CLAUZĂ FINALĂ

Dacă una sau mai multe condiții ale prevederilor de mai sus sunt sau devin invalide, valabilitatea celorlalte prevederi rămâne neafectată.