Politică de confidențialitate Teledoc APP

Politică de confidențialitate Teledoc APP

Conținut 

1) Informații juridice în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor

2) Prelucrarea datelor de către aplicația myTeleDoc APP (denumită în continuare APP)

3) Contact cu Teledoc

4) Criptare

5) Apărarea împotriva reclamațiilor

6) Drepturile persoanelor vizate

7) Transferul de date/transmiterea datelor

8) Urmărirea în cadrul aplicațiilor

9) Criptare SSL

10) Modificări sau adăugiri

1) Informații juridice în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor

a) Informații în conformitate cu art. 13 GDPR

Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, TELEDOC dorește să informeze utilizatorii APP myTeleDoc (utilizatorii) cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal prelucrate.

Termenii utilizați în această declarație se bazează pe definițiile de la art. 4 din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).

b) Responsabil în conformitate cu art. 24 DSGVO

Teledoc Holding GmbH (denumită în continuare „TELEDOC”, „noi” sau „persoana responsabilă”)

Absberggasse 31/10

1010 Viena

c) Responsabilul cu protecția datelor în conformitate cu art. 37 ff GDPR

TELEDOC este o societate privată. Pentru a vă proteja datele, am desemnat următorul responsabil cu protecția datelor:

domnul Ronald Kopeky

KOMDAT data protection GmbH

Linzerstrasse 74

4614 Marchtrenk

Tel: +43 / 7243 / 54300

www.komdat.at

datenschutz@komdat.at

2) Prelucrarea datelor de către aplicația myTeleDoc APP (denumită în continuare APP)

APP prelucrează date cu caracter personal extinse. Această secțiune explică scopurile, termenele și temeiurile juridice.

Recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul în care sunt furnizate servicii telemedicale, Teledoc furnizează doar infrastructura tehnică și nu furnizează niciun serviciu medical. Relația de tratament are loc exclusiv între dumneavoastră și medicul curant sau clinica curantă. Responsabilitatea pentru datele cu caracter personal prelucrate vă revine exclusiv dumneavoastră și medicului curant sau clinicii curante.

În plus față de datele personale evidente, datele de utilizare (adresa IP, informații de conectare, informații despre sistemul de operare, informații privind data și ora, limba, informații despre dispozitivul utilizat, informații despre conexiune) sunt prelucrate în fundal. Prin instalarea APP, recunoașteți că nu este posibilă utilizarea APP fără aceste date de utilizare.

În plus, Teledoc prelucrează informații privind utilizarea serviciilor noastre, cum ar fi informații despre programări, durata tratamentului, medicul sau clinica care îl tratează și timpii de așteptare

a) Înregistrare

În cursul înregistrării, trebuie furnizate următoarele date.

– Numele și prenumele

– Data nașterii

– Sexul  

– Adresa de e-mail

– Parola personală

Un cod de verificare va fi trimis la adresa de e-mail furnizată în timpul procesului de înregistrare. Acesta trebuie introdus în APP pentru confirmare. Contul dvs. va fi apoi deblocat și activat.

b) Gestionați profilul

Aveți posibilitatea de a vă gestiona profilul personal în mod independent. În acesta puteți introduce date personale suplimentare, cum ar fi

– Adresa

– Orașul

– Țara

          și, de asemenea, detalii medicale precum

– Alergii

– boli preexistente

– Purtători de ochelari

– fumători

– Diabet

– și alte informații suplimentare

          depozit.

Toate informațiile procesate în cadrul funcției „Vizualizare profil” sunt prelucrate și stocate de Teledoc pe toată durata de viață a contului. Precizăm că

faptul că informațiile descrise pot fi transmise, de asemenea, medicului curant sau clinicii curante și prelucrate de către aceștia. Recunoașteți cu acordul dumneavoastră în mod irevocabil că perioadele de păstrare se bazează pe reglementările legale ale țării în care a avut loc tratamentul, iar Teledoc nu are nicio influență în acest sens.

Datele dvs. vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. exprimat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR și a îndeplinirii unui contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

c) Rezervați o programare

Cu funcția „Rezervă o întâlnire”, puteți introduce note personale și atașa documente. Dorim să subliniem că alte date cu caracter personal, precum și date cu caracter personal din categorii speciale în sensul art. 9 alin. 1 DSGVO pot fi prelucrate aici. Recunoașteți și sunteți de acord că Teledoc nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru aceste date, despăgubiți și exonerați Teledoc de orice răspundere în cazul unor reclamații. Datorită transmiterii și stocării criptate a datelor, Teledoc nu are niciodată acces la aceste informații.

Toate informațiile procesate în cadrul funcției „Rezervă o programare” sunt prelucrate și trebuie stocate de Teledoc timp de 7 ani de la ultima interacțiune. Datele sunt apoi șterse automat în conformitate cu legea. Dorim să subliniem faptul că informațiile descrise vor fi transmise și medicului sau clinicii care vă tratează și vor fi prelucrate de către aceștia. Recunoașteți în mod irevocabil, cu acordul dumneavoastră, că perioadele de păstrare se bazează pe reglementările legale din țara în care a avut loc tratamentul și Teledoc nu are nicio influență asupra acestui aspect.

Datele dvs. vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. exprimat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR și a îndeplinirii unui contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

d) Suport rapid 24/7

Cu funcția „Apelarea unui medic de familie / asistență rapidă 24/7”, veți fi conectat la un medic după ce ați selectat clinica Teledoc. În contextul acestei comunicări vocale, alte date cu caracter personal, precum și date cu caracter personal din categorii speciale în sensul art. 9 alin. 1 DSGVO pot fi prelucrate. Recunoașteți și sunteți de acord că Teledoc nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru aceste informații, precum și că despăgubiți și exonerați Teledoc de orice răspundere în caz de reclamații. Datorită transmiterii și stocării criptate a datelor, Teledoc, în calitate de companie și angajații săi, nu au niciodată acces la aceste informații.

Toate informațiile procesate în cadrul funcției „Apelarea unui medic de familie / asistență rapidă 24/7” sunt prelucrate și trebuie stocate de Teledoc timp de 7 ani de la ultima interacțiune. Datele sunt apoi șterse automat în conformitate cu legea. Dorim să subliniem faptul că informațiile descrise vor fi transmise și medicului sau clinicii care vă tratează și vor fi prelucrate de către aceștia. Recunoașteți, cu acordul dumneavoastră irevocabil, că perioadele de păstrare se bazează pe reglementările legale ale țării în care a avut loc tratamentul și Teledoc nu are nicio influență în acest sens.

Prelucrarea acestor date are loc pe baza consimțământului dvs. exprimat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR și a îndeplinirii unui contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

e) Vizite și documente

Aici puteți vizualiza apelurile efectuate și vizitele istorice. În plus, puteți gestiona singuri informațiile încărcate.

În cazul în care sunt încărcate informații suplimentare, recunoașteți și sunteți de acord că Teledoc nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru aceste informații, iar dvs. despăgubiți și exonerați Teledoc de orice răspundere în caz de reclamații. Datorită transmiterii și stocării criptate a datelor, Teledoc nu are niciodată acces la aceste informații.

Toate informațiile care sunt încărcate vor fi procesate și trebuie stocate de Teledoc timp de 7 ani de la ultima interacțiune. Datele sunt apoi șterse automat în conformitate cu legea. Dorim să subliniem că informațiile descrise vor fi transmise și medicului sau clinicii care vă tratează și vor fi prelucrate de către aceștia. Recunoașteți cu aprobare și în mod irevocabil că perioadele de păstrare se bazează pe reglementările legale ale țării în care a avut loc tratamentul și Teledoc nu are nicio influență asupra acestora.

Prelucrarea acestor date are loc pe baza consimțământului dvs. exprimat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR și a îndeplinirii unui contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

3) Contact cu Teledoc

Puteți trimite întrebări, sugestii și solicitări către Teledoc prin e-mail.

Recunoașteți că Teledoc va prelucra informațiile transmise în scopul de a procesa sau de a răspunde solicitării dumneavoastră.

Prelucrarea are loc pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a din GDPR și a intereselor noastre legitime în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR. Toate informațiile transmise vor fi șterse de Teledoc în conformitate cu legea după expirarea perioadelor legale de păstrare aplicabile.

4) Criptare

Toate informațiile stocate în dosarul de sănătate sunt criptate extensiv (AES-256) atât la nivel de server, cât și la nivelul bazei de date și sunt protejate împotriva accesului și inspecției de către persoane neautorizate.

5) Apărare împotriva revendicărilor

Teledoc poate, de asemenea, să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acest lucru este necesar pentru a îndeplini o obligație legală în conformitate cu articolul 6 (1) (c) GDPR sau în conformitate cu articolul 9 (2) (f) GDPR pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale sau în cazul în care este necesară o acțiune în instanță în justiție.

6) Drepturile persoanelor vizate

Aveți drepturi cuprinzătoare în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, cum ar fi:

– Dreptul la informare (articolul 15 din RGPD)

– Dreptul la rectificare (articolul 16 din RGPD)

– Dreptul la ștergere (art. 17 GDPR)

– Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 GDPR)

– Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD)

– Dreptul la opoziție (art. 21 din RGPD)

– Dreptul de retragere a consimțământului (art. 7 alin. 3 GDPR)

– Dreptul de recurs (art. 77 GDPR)

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați

– prin e-mail la adresa: datenschutz@teledoc.global *

*Vă rugăm să atașați o copie oficială a actului de identitate.

Nu putem procesa cererile persoanelor vizate fără o identificare prealabilă cu succes. Prin urmare, vă rugăm să sprijiniți în mod corespunzător procesul de identificare.

În cazul în care ajungeți la concluzia că prelucrarea datelor dvs. încalcă reglementările privind protecția datelor sau că drepturile dvs. de protecție a datelor au fost încălcate în orice alt mod, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În Austria, aceasta este autoritatea pentru protecția datelor, Wickenburggasse 8, 1080 Viena. În afara Austriei, aceasta este autoritatea de protecție a datelor relevantă.

7) Transfer de date/Transmitere de date

a) Transferul de date către terțe părți

Datele dvs. personale nu vor fi transmise unor terțe părți în alte scopuri decât cele enumerate mai jos.

Transmitem datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți numai dacă:

– v-ați dat consimțământul expres în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a din GDPR,

– Dezvăluirea în conformitate cu art. 6 (1) litera (f) GDPR este necesară pentru a proteja interesele operaționale și pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale și nu există niciun motiv să presupunem că aveți un interes legitim superior în a nu vă dezvălui datele,

– în cazul în care există o obligație legală de divulgare în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera c din GDPR și

– Acest lucru este permis din punct de vedere legal și este necesar pentru prelucrarea relațiilor contractuale cu dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR.

Operatorul poate partaja datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii care prestează servicii în numele nostru, în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Operatorul poate, de asemenea, să partajeze datele dvs. cu caracter personal cu companiile noastre afiliate și cu partenerii noștri.

În plus, operatorul poate dezvălui informațiile dvs. personale dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege, regulament sau autoritate de reglementare, sau dacă considerăm că dezvăluirea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderea financiară.

Operatorul își rezervă dreptul de a portretiza informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. dacă vindem sau transferăm toate sau o parte din activitățile sau activele noastre (inclusiv în cazul unei reorganizări, dizolvări sau lichidări).

b) Transferuri de date

De asemenea, Operatorul poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în țări din afara țării în care informațiile au fost colectate inițial. Este posibil ca aceste țări să nu aibă aceleași legi privind protecția datelor ca și țara în care ați furnizat inițial informațiile personale. În cazul în care transferăm informațiile dvs. în alte țări, vom proteja aceste informații așa cum este descris în această politică de confidențialitate, iar aceste transferuri vor fi guvernate de legislația aplicabilă.

Țările în care transferăm datele cu caracter personal se află

– în cadrul Uniunii Europene sau

– în afara Uniunii Europene

În cazul în care transferăm date cu caracter personal din Uniunea Europeană către țări sau organizații internaționale din afara Uniunii Europene, transferul are loc pe baza unei decizii adecvate a Comisiei Europene.

În absența unei astfel de decizii, transferul are loc pe baza altor motive legitime, cum ar fi existența unui document obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu între autorități sau organisme publice, a unor norme interne obligatorii ale companiei, a unor clauze standard de protecție a datelor și a unor coduri de conduită aprobate sau certificate.

În cazuri excepționale, datele pot fi transferate, de asemenea, pe baza art. 49 GDPR:

– Articolul 49 alineatul (1) litera (a) din GDPR

persoana vizată a consimțit în mod expres la transferul de date propus, după ce a fost informată cu privire la posibilele riscuri pe care le prezintă pentru aceasta astfel de transferuri de date fără existența unei decizii de adecvare și fără garanții corespunzătoare,

– articolul 49 alineatul (1) litera (b) din RGPD

transmiterea este necesară pentru executarea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă sau responsabilă de punerea în aplicare a măsurilor precontractuale la cererea persoanei vizate,

– articolul 49 alineatul (1) litera (c) din RGPD

transmiterea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei în cauză de către persoana responsabilă cu o altă persoană fizică sau juridică.

8) Urmărire în aplicație

Aplicația utilizează urmărirea în cadrul aplicației pentru a colecta date în scopul analizei produselor și în scopuri de marketing. Această colectare de date se bazează pe un consimțământ suplimentar din partea utilizatorului.

Următoarele produse sunt utilizate ca serviciu:

a) Amplitudine

Amplitude, un serviciu de analiză furnizat de Amplitude Inc. (631 Howard St 5th floor, San Francisco, CA 94105, SUA), este utilizat pentru a analiza comportamentul utilizatorilor. În acest scop, aplicația Teledoc transmite informații anonime despre utilizarea dvs. către un server Amplitude. Nu se transmit date care să permită formularea de concluzii despre un utilizator individual.

Baza legală pentru această transmitere este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR. Vă puteți revoca consimțământul pentru urmărire în orice moment în setările aplicației.

b) Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (denumit în continuare: Google). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”, adică fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării de către dumneavoastră a site-ului web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmise, de obicei, către un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, datorită activării anonimizării IP pe acest site web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă la un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date Google.

Puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului dumneavoastră; dorim să vă atragem totuși atenția că, în acest caz, este posibil ca, dacă este cazul, să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web în întregime. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și să prelucreze aceste date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link: Browser add-on pentru dezactivarea Google Analytics.

Datele colectate sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR.

Nume: Numele: _ga

Scop: În mod implicit, analytics.js utilizează cookie-ul _ga pentru a salva ID-ul utilizatorului. Practic, acesta servește la diferențierea vizitatorilor site-ului web.

Data expirării: după 2 ani

Nume: _ga: _gid

Scop: Acest modul cookie este, de asemenea, utilizat pentru a face distincția între vizitatorii site-ului web

Data expirării: după 24 de ore

Nume: _gid: _gat_gtag_UA_<property-id>: _gat_gtag_UA_<property-id>.

valoare: 1

Scop: Utilizat pentru a reduce rata de solicitare. În cazul în care Google Analytics este furnizat prin intermediul Google Tag Manager, acest modul cookie primește numele _dc_gtm_ <property-id>.

Data expirării: după 1 minut

Denumire: „Cookie: „A fost creat pentru a fi folosit în mod regulat”: AMP_TOKEN

Valoare: nicio informație

Scop: Acest modul cookie are un token care poate fi utilizat pentru a prelua un ID de utilizator de la serviciul AMP Client ID. Alte valori posibile indică un opt-out, o cerere sau o eroare.

Data expirării: după 30 de secunde până la un an

Nume: Cookie: „Cookie de tip „A”: __utma

Scop: Acest modul cookie poate fi utilizat pentru a urmări comportamentul dvs. pe site-ul web și pentru a măsura performanța. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când informațiile sunt trimise către Google Analytics.

Data expirării: după 2 ani

 __utmt

valoare: 1

Scop: La fel ca _gat_gtag_UA_<property-id>, cookie-ul este utilizat pentru a limita rata de solicitare.

Data expirării: după 10 minute

 __utmb

Scop: Acest modul cookie este utilizat pentru a determina noile sesiuni. Acesta este actualizat de fiecare dată când sunt trimise date sau informații noi către Google Analytics.

Data expirării: după 30 de minute

 __utmc

Scop: Acest modul cookie este utilizat pentru a stabili sesiuni noi pentru vizitatorii care revin. Acesta este un cookie de sesiune și este stocat doar până când închideți browserul.

Data expirării: după închiderea browserului

Nume: __customer__utilizator: __utmz

Valoare: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=//

Scop: Cookie-ul este utilizat pentru a identifica sursa de trafic pe site-ul nostru. Acest lucru înseamnă că cookie-ul stochează de unde ați fost direcționat către site-ul nostru web. Aceasta poate fi o altă pagină sau o reclamă.

Data expirării: după 6 luni

Nume: Cookie-ul este un cookie de tip „de la început”: __utmv

Valoare: nespecificat

Scop: Cookie-ul este utilizat pentru a stoca datele definite de utilizator. Acesta este întotdeauna actualizat atunci când informațiile sunt trimise către Google Analytics.

Data expirării: după 2 ani

c) Pixelii Facebook

Utilizăm pixelul Facebook de la Facebook pe site-ul nostru web. Am implementat un cod pentru acest lucru pe site-ul nostru. Pixelul Facebook este un fragment de cod JavaScript care încarcă o colecție de funcții pe care Facebook le poate folosi pentru a urmări acțiunile utilizatorului, dacă ați ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul anunțurilor Facebook. De exemplu, atunci când achiziționați un produs de pe site-ul nostru web, pixelul Facebook este declanșat și stochează acțiunile dvs. pe site-ul nostru web în unul sau mai multe module cookie. Aceste cookie-uri permit Facebook să compare datele dumneavoastră de utilizator (date despre clienți, cum ar fi adresa IP, ID-ul utilizatorului) cu datele din contul dumneavoastră de Facebook. Apoi, Facebook șterge din nou aceste date. Datele colectate sunt anonime și nu pot fi vizualizate de către noi și pot fi utilizate doar în contextul plasării de reclame. Dacă sunteți dumneavoastră însuși un utilizator Facebook și sunteți conectat, vizita dumneavoastră pe site-ul nostru va fi atribuită automat contului dumneavoastră de utilizator Facebook.

Dorim să arătăm serviciile și produsele noastre doar acelor persoane care sunt cu adevărat interesate de ele. Cu ajutorul pixelilor Facebook, măsurile noastre publicitare pot fi mai bine adaptate la dorințele și interesele dumneavoastră. În acest fel, utilizatorii Facebook (dacă au permis publicitatea personalizată) vor vedea publicitate adecvată. În plus, Facebook utilizează datele colectate în scopuri de analiză și pentru propriile reclame.

Datele colectate sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR.

Nume: Numele: _fbp

Scop: Acest modul cookie este utilizat de Facebook pentru a afișa produse publicitare.

Data expirării: după 3 luni

Nume: fr

Scop: Acest modul cookie este utilizat pentru a se asigura că pixelul Facebook funcționează corect.

Data expirării: după 3 luni

Nume: comment_author_xxxxxx

Valoare: Numele autorului

Scop: Acest modul cookie stochează textul și numele unui utilizator care lasă un comentariu, de exemplu.

Data expirării: după 12 luni

Nume: comment_author_url_xxxxx

Scop: Acest modul cookie stochează URL-ul site-ului web pe care utilizatorul îl introduce într-un câmp de text pe site-ul nostru web.

Data expirării: după 12 luni

Nume: comment_author_email_xxxxx

Valoare: Adresa de e-mail a autorului

Scop: Acest modul cookie salvează adresa de e-mail a utilizatorului, dacă acesta a anunțat-o pe site-ul web.

Data expirării: după 12 luni

Dacă sunteți conectat la Facebook, puteți modifica singur setările pentru reclame la https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Dacă nu sunteți utilizator Facebook, puteți gestiona în general publicitatea online bazată pe utilizare la http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Acolo aveți opțiunea de a dezactiva sau de a activa furnizorii.

Dacă doriți să aflați mai multe despre politica de confidențialitate a Facebook, vă recomandăm politica de confidențialitate a companiei la https://www.facebook.com/policy.php.

9) Criptare SSL 

Pentru a proteja securitatea datelor dumneavoastră în timpul transmiterii, folosim metode de criptare de ultimă generație (de exemplu, SSL) prin HTTPS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin șirul de caractere „https://” și simbolul lacătului din linia browserului dvs.

10) Schimbări sau completări

Teledoc își rezervă dreptul de a aduce modificări sau completări la conținutul informațiilor în orice moment și fără notificare prealabilă. În cazul în care părți sau formulări individuale ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu corespund în totalitate situației juridice aplicabile, restul părților documentului rămân neafectate în ceea ce privește conținutul și valabilitatea lor.

Status 04/2022