Depresia – hovorme sa o nej!

Depresia – hovorme sa o nej!

Ľudia s depresiou sa uzatvárajú do seba a zvyčajne sú utrápení. Môžu sa objaviť aj fyzické príznaky, ako je strata chuti do jedla alebo bolesť. Existujú rôzne typy depresie. Viac sa o nich dozviete tu, na našom blogu.

Čo je to depresia?

Depresia je duševné ochorenie, ktoré sa môže prejavovať mnohými ťažkosťami. Pretrvávajúca depresívna nálada, útlm výkonnosti a myslenia, strata záujmu a rôzne fyzické príznaky od nespavosti cez poruchy chuti do jedla až po bolestivé stavy sú možnými príznakmi depresie. Väčšina chorých skôr alebo neskôr prechováva samovražedné myšlienky a 10 až 15 % všetkých pacientov s opakujúcimi sa ťažkými depresívnymi fázami samovraždu nakoniec spácha.

Ako zistím, či mám depresiu? 

Správna diagnóza je rozhodujúcim predpokladom pre adekvátnu liečbu. Kompletná psychiatrická diagnóza pozostáva z rozhovoru s profesionálom, fyzického vyšetrenia a rôznych ďalších opatrení (napr. laboratórnych, prístrojových postupov, testov). 

Priamy rozhovor medzi lekárom a pacientom je základom psychiatrického vyšetrenia a je nevyhnutný pre stanovenie diagnózy. 

Všetky informácie spolu, ktoré sú často doplnené o údaje od príbuzných (externá anamnéza), v konečnom dôsledku poskytujú psychiatrovi viac informácií o existujúcich ochoreniach pacienta. U tej istej osoby sa totiž môžu v rovnakom čase vyskytovať rôzne duševné ochorenia. To sa označuje ako komorbidita

Ak sú okrem jedného alebo viacerých duševných ochorení prítomné aj organické ochorenia, hovorí sa o multimorbidite.

V súčasnosti sa psychiatrické diagnózy stanovujú na základe medzinárodných dohôd – spočiatku bez toho, aby sa čokoľvek hovorilo o príčinách ochorení. Diagnostické systémy klasifikujú duševné choroby podľa ich príznakov, t. j. opisujú ich len navonok a nevyjadrujú sa k príčine choroby. Obsahom diagnostických systémov je súbor príznakov, o ktorých rozhodli odborníci, aby sa diagnózy dali reprodukovať a uľahčilo sa liečenie.

Liečba:

Mnohí pacienti nevyhľadajú lekársku pomoc, či už z nevedomosti, potlačenia alebo pocitu hanby. Často však depresiu nerozpozná ani všeobecný lekár pre jej rôznorodý vzhľad. Na rýchle a spoľahlivé diagnostikovanie depresie je okrem lekárskych znalostí potrebná aj bohatá skúsenosť psychiatra.

Po stanovení správnej diagnózy je situácia všetko, len nie beznádejná.

Možnosti liečby duševných porúch alebo ochorení sú mimoriadne rozmanité, pričom psychoterapia a farmakoterapia tvoria dva hlavné piliere liečby. Na ktorú z týchto dvoch zložiek sa liečba zameria, závisí od povahy a závažnosti poruchy alebo ochorenia.

V posledných rokoch sa dôležitou terapeutickou zložkou farmakologickej a psychoterapeutickej liečby jednotlivých porúch stala aj psychoedukácia, ktorá poskytuje cielené vzdelávanie a informácie o poruche/chorobe.

Okrem toho existuje celý rad doplnkových terapeutických postupov, ako je psychoterapia, relaxačné techniky a ergoterapia.

Spôsob zostavenia jednotlivých terapeutických modulov závisí od rôznych aspektov, ako je typ a závažnosť ochorenia alebo poruchy, poruchy súvisiace s ochorením, ale aj od osobných preferencií, ktoré pacient má, a od toho, aké postupy pacient potrebuje, aby sa dokázal vyrovnať s ochorením.

O tom, ktoré terapie a podporné liečebné metódy sú v jednotlivých prípadoch vhodné, možno rozhodnúť spolu s odborníkom v oblasti psychiatrie a psychoterapie.

V posledných desaťročiach sa v súvislosti s terapiou urobilo veľa a viac ako 80 % pacientov sa podarí trvalo a úspešne vyliečiť. Preto je dôležité, aby bola široká verejnosť o tejto téme informovaná a dostatočne v nej vzdelaná: Depresia môže postihnúť každého bez ohľadu na vek, pohlavie a sociálne postavenie.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Add Comment

Name

Email

Website