Общи правила и условия

По-долу ще намерите Общите условия на TeleDoc Holding GmbH и неговите дъщерни дружества (моля, въведете имената на местните дружества във всяка държава), наричани по-долу “TeleDoc”. Моля, прочетете внимателно следните общи условия. С регистрацията си в TeleDoc (приложението MyTeleDoc или уебсайта) Вие потвърждавате съгласието си да бъдете обвързани с тези общи условия. С регистрацията си потвърждавате също така, че сте навършили 18 години и сте дееспособни. Моля, отправяйте всякакви въпроси относно нашите Общи условия на адрес support@teledoc-holding.com. Допълнителна информация за контакт можете да намерите в края на този документ.

§ 1 Условия за ползване на услугите на TeleDoc

TeleDoc е разработила интернет платформа и приложение (наричани съвместно “MyTeleDoc App”), които ви позволяват да се възползвате от медицински консултации чрез видеотелефон и чат (видеотелефония) и които криптират и управляват по електронен път информацията и документацията на вашия пациент и я правят видима за лекаря (досие на пациента). Моля, обърнете внимание, че приложението MyTeleDoc може да се използва единствено от Вас или от непълнолетни деца, на които сте родител или законен настойник. Използването му от трети лица е строго забранено и автоматично ще доведе до незабавно прекратяване на договора ви с TeleDoc.

§ 2 Регистрация

За да можете да се възползвате пълноценно от услугите, предлагани от TeleDoc, трябва да се регистрирате като потребител на TeleDoc. Моля, следвайте инструкциите в приложението MyTeleDoc. След като попълните потребителския си профил, можете да промените личните си данни и паролата си по всяко време (забравили ли сте паролата си?). Вашето потребителско име е адресът на електронна поща, който сте предоставили по време на процеса на регистрация. Вашето потребителско име и Вашата парола са Ви необходими, за да използвате приложението MyTeleDoc на устройство, различно от това, на което сте извършили процедурата по регистрация, или ако сте забравили данните си за вход. Ваша е отговорността да гарантирате, че данните ви за достъп не могат да бъдат използвани неправомерно. Следователно вие носите отговорност за вашата парола и вашето потребителско име и трябва да ги защитите от откриване от трети лица. Защитете личните си данни, като изберете сигурна парола и полагате големи грижи за тази парола и за потребителското си име. TeleDoc си запазва правото да блокира Вашия акаунт по свое усмотрение, ако има основателни съмнения за злоупотреба. Ако подозирате, че други лица са получили достъп до Вашия акаунт или че паролата Ви е била идентифицирана, сте длъжни незабавно да информирате TeleDoc на (имейл за поддръжка тук), за да бъдат предприети подходящи мерки за защита. Лекарят, с когото се свързвате чрез видеотелефония, има задължение към TeleDoc да провери самоличността Ви и правото Ви да се възползвате от неговите услуги. В случай че лекарят не може да определи самоличността Ви въз основа на въпроси, свързани с Вашите лични данни, той има право да прекрати видеовръзката и да откаже по-нататъшни консултации. В такъв случай нямате право да предявявате претенции към TeleDoc и/или лекаря. С регистрацията си потвърждавате съгласието си с факта, че можем периодично и ако е приложимо, да изпращаме информация за актуализации и нови разработки в приложението MyTeleDoc и иновации в телемедицината, както и рекламно и маркетингово съдържание на посочения от Вас имейл адрес. Можете да оттеглите това споразумение по всяко време. За тази цел нашата поддръжка е на ваше разположение по всяко време (въведете имейл адрес).

§ 3 Право на оттегляне

Имате право да се откажете от договора в рамките на 14 дни от регистрирането на членството, без да посочвате причина, стига все още да не сте използвали нито една от услугите на TeleDoc. За да упражните това право на оттегляне, трябва да ни информирате изрично за решението си да оттеглите този договор (напр. с писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) (моля, въведете данните за контакт тук). За да спазите този срок за оттегляне, е достатъчно да изпратите информацията, че упражнявате правото си на оттегляне, преди края на този срок.

§ 4 Видеотелефония, информация за пациента и документация

С регистрацията и подаването на поръчка, която ви задължава да извършите плащане, вие сключвате договор с TeleDoc. TeleDoc ще съпостави Вашата информация за плащане (информация за кредитна карта в случай на плащане с кредитна карта или Вашия клиентски номер, застрахователен номер или телефонен номер в случай на договор с партньорска компания на TeleDoc – например застрахователна компания, банка, мобилен телефонен оператор и т.н., ако е приложимо) и в случай на съгласие ще Ви потвърди като клиент. Такъв процес на съвпадение не се извършва, ако придобиете приложението MyTeleDoc чрез плащане в приложението в Apple или Google Store. В случай на потвърждаване на договора вие ставате “регистриран потребител на TeleDoc”. Настоящите Общи условия се прилагат за Вас като регистриран потребител на TeleDoc. Като регистриран потребител на TeleDoc можете незабавно да използвате приложението MyTeleDoc, за да се свържете със следващия свободен лекар от групата на лекарите, които използват приложението MyTeleDoc за комуникация с пациентите. В приложението MyTeleDoc можете да видите дали даден лекар е на разположение във всеки един момент и каква е продължителността на евентуалното чакане. Ако няма свободен лекар веднага, обаждането ви ще бъде върнато чрез видеотелефония в края на определеното време за чакане без допълнителни разходи. За да се даде възможност на възможно най-много пациенти да имат достъп до лекар, продължителността и честотата на видео медицинската консултация се регулират съгласно принципа на “справедливото използване”. В случай на използване над средното ниво имаме право временно да ограничим акаунта ви. TeleDoc свързва лекари и пациенти чрез приложението MyTeleDoc и по този начин е само оператор на платформа за телемедицинска комуникация. Лекарите, които предлагат съвети чрез видеотелефония чрез приложението MyTeleDoc, не действат като лекари от името на TeleDoc, а просто могат да бъдат открити чрез видеотелефония чрез приложението MyTeleDoc. TeleDoc не е доставчик на медицински услуги, не носи отговорност и не може да гарантира съдържанието на медицинските съвети, които ползвате чрез приложението MyTeleDoc. Отговорността за това съдържание се носи изключително от лекаря, който предлага съвета. Осъществявайки контакт с лекар, Вие сключвате договор за лечение с лекаря, който Ви предоставя съвет. Моля, обърнете внимание, че не всяко здравословно състояние е подходящо за консултация чрез видеотелефония. По-специално в случай на спешни и застрашаващи симптоми е жизненоважно, в зависимост от спешността, да се свържете директно с парамедицинските или спешните служби. Например в (въведете съответната държава) може да се свържете с парамедицинската (чрез номер(а)…) или спешната служба (чрез номер(а)…) (моля, въведете тук номерата във всяка държава). Моля, информирайте се за такива служби във вашия регион.

В следните случаи, моля, свържете се незабавно със службите за спешна помощ:

  • сърдечносъдов арест
  • безсъзнание
  • недостиг на въздух
  • спазми
  • обилно кървене и наранявания
  • объркване
  • сериозни изгаряния и др.

Дори и в случай на други симптоми, лекарят, с когото сте се свързали чрез приложението MyTeleDoc, може да откаже да ви даде съвет поради здравословното ви състояние и/или описаните от вас симптоми и да ви препоръча да се обадите на парамедицинската или спешната помощ или да посетите медицинско заведение. Във всеки случай лекарят, който Ви предлага съвет, е отговорен за решението дали Вашето здравословно състояние Ви прави подходящ за консултация чрез видеотелефония, за предписването на лекарства за Вас, за издаването на болничен лист или за даването на писмени инструкции по електронен път, или за насочването Ви към друг лекар или към медицинско заведение по този начин. В случай че мнението на лекаря е, че Вашият случай не е подходящ за видеоконсултация и че трябва да посетите или да се обадите на медицинско заведение или на парамедицинска/спасителна служба, не можете да предявявате претенции към TeleDoc. Можете да запазвате информацията и документите си в пациентското си досие и да предоставяте достъп до тях на лекаря, който ви предлага консултация, чрез приложението MyTeleDoc. Тази информация е на разположение на лекаря по време на видеоконсултацията с Вас и за максимум 24 часа след това, но след това той има достъп само до написаното от него писмо. TeleDoc не може да вижда документацията и информацията на вашия пациент. Моля, качете всички документи, които искате да използвате по време на видеоконференцията с лекаря, в досието на пациента си преди видеоконсултацията с лекаря. Можете да записвате снимки или PDF-файлове във вашето пациентско досие. Лекарят, който ви консултира, може да записва във вашето пациентско досие рецепти, направления към други лекари или медицински заведения, инструкции и болнични листове, а също и собственото си лекарско писмо. Рецептите, които получавате по този начин, отговарят на законовите изисквания в (въведете името на държавата) и могат да бъдат осребрени по електронен път в (въведете името на държавата). TeleDoc обаче не гарантира, че аптеките в (въведете името на държавата) или в други държави действително ще приемат такива електронни рецепти. Моля, имайте предвид, че всички удостоверения за неработоспособност трябва при всички случаи да бъдат изпратени по електронен път на вашия задължителен здравноосигурителен доставчик в (въведете името на държавата). Документите, които сте качили в електронното си пациентско досие, остават на разположение при всички случаи за една година след прекратяване на договорните отношения. TeleDoc си запазва правото да ги изтрие след изтичането на този едногодишен период.

§ 5 Комуникация между регистрираните потребители и TeleDoc

Комуникацията с TeleDoc се осъществява по електронен път. С настоящото Вие се съгласявате с тази електронна комуникация с TeleDoc, при липса на по-строги законови изисквания. Вие сте длъжни да ни информирате за всички промени в данните, предоставени ни при регистрацията.

§ 6 Отговорност и гаранции

 TeleDoc потвърждава, че лекарите, които предлагат консултации чрез приложението MyTeleDoc, са обучени, опитни и лицензирани лекари в (въведете името на държавата). TeleDoc носи изключителна отговорност и гарантира единствено за своите услуги, а не за тези на лекарите, още повече че тези услуги не са предмет на договора между Вас и TeleDoc. Освен това TeleDoc не е нито представител, нито агент на лекарите, с които се свързвате чрез приложението MyTeleDoc, и не може да дава правно обвързващи изявления за лекарите. С изключение на периоди на редовна поддръжка, приложението TeleDoc е предназначено да работи в работното време, посочено на уебсайта на TeleDoc. Приложението TeleDoc се предоставя във вида, в който е видяно, или в съответния му съществуващ вид.

TeleDoc се задължава да гарантира, че системите и програмите, които му принадлежат или върху които има влияние, са защитени в съответствие със съвременните технически постижения и спазват правилата за защита и сигурност на данните. TeleDoc не носи отговорност за дефекти и смущения, за които не носи отговорност, и не гарантира услуга без смущения. TeleDoc също така не носи отговорност за форсмажорни обстоятелства, неподходящи действия или пренебрегване на риска, проявени от Вас или трети лица, както и за атаки или смущения, причинени от трети лица (вируси, хакерски атаки или други подобни), които възникват въпреки необходимите мерки за сигурност. TeleDoc не носи отговорност за качеството на Вашето ИТ оборудване или на интернет и/или телефонната връзка, която използвате. Приложението MyTeleDoc може да се използва в операционните системи iOS и Android. Не можем да гарантираме, че приложението MyTeleDoc може да се използва (без смущения) с по-стари версии на тези операционни системи. Във всеки случай ваша отговорност е да гарантирате сигурността на системите, програмите и файловете, които са в сферата на вашето влияние. Ние не можем да гарантираме използването на приложението MyTeleDoc без смущения и прекъсвания и това не е неразделна част от този договор. Не носим отговорност за материални щети, причинени от незначителна небрежност, освен ако това не е резултат от нарушаване на основните договорни задължения, както и за последващи щети и всякакви други косвени загуби или пропуснати ползи, причинени от незначителна небрежност, които бихте могли да претърпите в резултат на такова прекъсване. В допълнение към това се изключва всякаква отговорност за форсмажорни обстоятелства, материални щети, причинени от незначителна небрежност (освен ако това не произтича от нарушение на основните договорни отговорности), последващи щети и всякакви други косвени загуби или пропуснати ползи, причинени от незначителна небрежност. Ние поемаме неограничена отговорност за искове съгласно закона за отговорност за продукти. Моля, уверете се, че лекарят може да види всички онези части от досието на пациента, до които сте му дали достъп. Не носим отговорност за щети, които произтичат от факта, че лекарят няма или има само ограничен достъп до вашето пациентско досие поради технически смущения или други причини, за които не носим отговорност.

§ 7 Договор за лечение

Всички лекари, които използват приложението MyTeleDoc за видеоконсултация с пациенти, са лицензирани лекари в (въведете името на държавата). Те използват приложението MyTeleDoc от свое име и в своя акаунт. Като използвате функциите на приложението MyTeleDoc за връзка с лекар, Вие сключвате договор за лечение с лекаря, с когото се свързвате по този начин. Вие разбирате, че лекарят не може да ви лекува физически, а само да ви консултира чрез видеотелефония. Вие разбирате, че не всяко здравословно състояние е подходящо за консултация чрез видеотелефония. По-специално в случай на спешни и опасни симптоми е важно, в зависимост от спешността, незабавно да се свържете с парамедицинските или спешните служби. Имате право да изискате от лекаря да ви каже името си. Всички лекари, с които можете да се свържете чрез приложението MyTeleDoc, са длъжни да ви предоставят името си или, ако е приложимо, информацията за кабинета си.

§ 8 Продължителност на договора

Вашият договор за абонамент е с продължителност една година от началото на нашите договорни отношения и автоматично се удължава за периоди от по един месец, освен ако не го прекратите поне две седмици преди края му. Това прекратяване трябва да стане или по електронна поща на адрес (въведете имейл адрес), или с препоръчано писмо. Ако договорните отношения се превърнат в продължаващо задължение в резултат на някаква законова разпоредба или съдебно решение, всяка от страните по договора има право да го прекрати в края на всеки месец, стига да е спазен едномесечен срок за прекратяване. TeleDoc си запазва правото да прекрати договора с вас без предизвестие, ако има сериозни причини за това. В такъв случай нямате право да предявявате претенции към TeleDoc. TeleDoc може неограничено да прехвърля вземания срещу Вас на трети лица и може да използва услугите на трети лица при изпълнение на договорните си задължения.

§ 9 Нашите данни за контакт

TeleDoc Holding GmbH,
Absberggasse 31/10,
1100 Виена

Регистрационен номер на дружеството (FN) 526201 a
Електронна поща: info@teledoc-austria.com
Номер по ДДС: ATU75349437

§ 10 Отговорност

 Вие разбирате, че видеоконсултацията е особено неподходяща за хора, които се нуждаят от пряко медицинско наблюдение или от бързо прилагане на медицински мерки. В допълнение към това приложението MyTeleDoc не е система за спешна помощ. Лекарят изключва всякаква отговорност за форсмажорни обстоятелства, материални щети, причинени от незначителна небрежност (освен ако това не произтича от нарушение на основните договорни задължения), както и последващи щети и всякакви други косвени загуби или пропуснати ползи, причинени от незначителна небрежност. Освен това лекарят изключва всякаква отговорност, произтичаща от факта, че Ви е предложил да се обърнете към парамедицинската/спасителната служба или да посетите физическо медицинско заведение, или от факта, че е отказал да Ви посъветва, да Ви издаде болничен лист, да Ви предпише лекарства (по-специално избрани от Вас) и/или да Ви даде направление за друг лекар или медицинско заведение или инструкции. Дали ще направят това, зависи изключително от тяхната медицинска преценка и в съответствие със законовите разпоредби. Лекарят не носи отговорност за качеството на приложението MyTeleDoc и по-специално за качеството на Вашата или неговата интернет и/или телефонна връзка, както и за грешки, които възникват поради това, че няма или има ограничен достъп до Вашето пациентско досие и/или не може да Ви консултира поради технически проблем или поради друга причина, за която лекарят не носи отговорност.

В частност, лекарите не са нито представители, нито агенти на TeleDoc, а упражняват професията си независимо и на собствена отговорност.

§ 11 Приложимо право и място на юрисдикция

TeleDoc е дружество с ограничена отговорност със седалище в (въведете местоположението). За Вашия договор с TeleDoc се прилага правото на (въведете името на държавата). При условие, че няма наложителни законови изисквания за обратното, мястото на компетентност, отговорно за всички спорове относно и произтичащи от договорните отношения с TeleDoc, е функционално компетентният съд в (въведете местоположението). Всички лекари, които използват приложението MyTeleDoc за видеоконсултации с пациенти, са лицензирани лекари в (въведете името на държавата). Към Вашия договор за лечение с въпросния лекар е приложимо правото на (въведете името на държавата). При условие, че няма наложителни правни изисквания за обратното, мястото на компетентност, отговорно за всички спорове относно и произтичащи от договорните отношения с въпросния лекар, е функционално компетентният съд в (въведете местоположението).

§ 12 Заключителни разпоредби 

Настоящите Общи условия уреждат изцяло Вашите договорни отношения с TeleDoc и лекарите. Не съществуват никакви допълнителни или устни споразумения. Всички изменения или допълнения на Общите условия между Вас и TeleDoc трябва да бъдат направени в писмена форма. Това се отнася и за всяко отклонение от това изискване за писмена форма. В този случай електронните съобщения се считат за писмена форма. Ако отделни условия от настоящите Общи условия бъдат обявени за невалидни, това не засяга прилагането на останалите условия.

Версия от 9.11.2020 г.