IMPRINT

RESPONSIBLE IN LINE WITH § 5 TMG

TeleDoc Holding GmbH
Absberggasse 31/10
1100 Viena, Austria

www.teledoc-austria.com
Numărul de înregistrare la registrul comerțului: FN 526201 a
Număr de TVA: ATU75349437
Persoană de contact: office@teledoc-austria.com

Director general: Mag. Christian Brandstetter & Florian Brandstetter
Tribunalul Registrului Comerțului: Tribunalul Comercial din Viena

CONȚINUTUL OFERTEI ONLINE

TeleDoc Holding GmbH nu oferă nicio garanție pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Toate pretențiile de răspundere împotriva TeleDoc Holding GmbH, care sunt legate de daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte sau incomplete, sunt excluse în mod fundamental, atâta timp cât nu există dovezi că TeleDoc Holding GmbH a acționat în mod deliberat sau din neglijență gravă. Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. TeleDoc Holding GmbH își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge părți ale acestui site web sau întreaga sa ofertă fără un anunț special sau de a întrerupe parțial sau total publicarea.

DREPTUL DE AUTOR ȘI DREPTUL MĂRCILOR COMERCIALE

În toate publicațiile sale, TeleDoc Holding GmbH se străduiește să respecte drepturile de autor ale tuturor elementelor grafice, documentelor audio, secvențelor video și textelor, să utilizeze elemente grafice, documente audio, secvențe video și texte create de ea însăși sau să utilizeze elemente grafice, documente audio, secvențe video și texte care nu sunt protejate de drepturi de autor. Toate mărcile și mărcile comerciale protejate menționate în această ofertă de internet, inclusiv cele protejate de terți, sunt supuse în totalitate termenilor și condițiilor legii aplicabile privind drepturile de autor și drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat. Simpla menționare a unei mărci nu implică faptul că aceasta nu este protejată de drepturile unei terțe părți! Drepturile de autor pentru obiectele publicate aici care au fost create de TeleDoc Holding GmbH rămân exclusiv la autorii acestui site web. Reproducerea unor astfel de elemente grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul exclusiv al TeleDoc Holding GmbH.
Icoane realizate de Freepik de la www.flaticon.local

RESPONSABIL PENTRU CONȚINUT ÎN CONFORMITATE CU § 55 ABS. 2 RSTV

TeleDoc Holding GmbH
Absberggasse 31/10
1100 Vienna, Austria

REFERINȚE ȘI LEGĂTURI

TeleDoc Holding GmbH nu oferă nicio garanție pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Toate pretențiile de răspundere împotriva TeleDoc Holding GmbH, care sunt legate de daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte sau incomplete, sunt excluse în mod fundamental, atâta timp cât nu există dovezi că TeleDoc Holding GmbH a acționat în mod deliberat sau din neglijență gravă. Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. TeleDoc Holding GmbH își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge părți ale acestui site web sau întreaga sa ofertă fără un anunț special sau de a întrerupe parțial sau total publicarea.

CLAUZA FINALĂ

În cazul în care una sau mai multe condiții ale dispozițiilor de mai sus sunt sau devin invalide, valabilitatea celorlalte dispoziții nu este afectată.